Umowa dotycząca gromadzenia i ujawniania danych. Badanie nieinterwencyjne/obserwacyjne mające na celu ustalenie jakie kliniczne czynniki ryzyka są brane pod uwagę przy prowadzeniu ogólnej oceny prawdopodobieństwa wystąpienia gorączki neutropenicznej u pacjentów stosujących chemioterapię, u których się stwierdza średnie 10%-20% ryzyko wystąpienia gorączki neutropenicznej.