Bardzo wczesna , dopasowana do wyników badania FDG-PET-CT terapia zaawansowanej postaci chłoniaka Hodgkina (H11)- randomizowane badanie III fazy tytu „non-inferiority”, realizowane przy współpracy Grupy EORTC ds. Chłoniaków i Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków