W dniach 4-5 kwietnia 2019 r. w Centrum Edukacyjno–Konferencyjnym Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie przy ul. Roentgena 5 w Warszawie odbyła się konferencja pt: „IV Spotkania z Onkologią Molekularną i Translacyjną”.

Przez dwa dni specjaliści debatowali o diagnostyce i terapii nowotworów.

4 kwietnia odbyły się 4 sesje. Pierwszą z nich była prezentacja zakresu badań molekularnych i translacyjnych prowadzonym w naszym Centrum Onkologii. Nowe strategie w diagnostyce i terapii nowotworów omawiali specjaliści podczas dwóch sesji. Tematem spotkania byłą również biologia molekularna w diagnostyce i leczeniu. Drugi dzień konferencji – 5 kwietnia – rozpoczęła sesja sprawozdawcza z grantów wewnętrznych Centrum Onkologii Instytutu. Po niej rozmawiano o nowych klasach biomarkerów w onkologii oraz i strategiach w tworzeniu terapii celowanych. Konferencję zakończyło wyróżnienie najlepiej zrealizowanych projektów w ramach grantów wewnętrznych połączone z dyskusją nad dalszym finansowaniem badań naukowych w COI.