Szanowni Państwo,

Zgodnie rozporządzeniem Ministra Zdrowia szczepienia grupy 1b, czyli m.in. chorych z chorobą nowotworową, u których po dniu 31 grudnia 2019 r. prowadzono leczenie chemioterapią lub radioterapią, rozpocznie się 22 marca 2021 r.

Szczepienie przeciwko COVID-19 stanowi więc ogromną szansę na uniknięcie następstw zakażenia i zmniejszenia zagrożenia związanego z chorobą nowotworową. W związku z powyższym na szczepienia Pacjenci leczeni w Narodowym Instytucie Onkologii będą zapraszani telefonicznie na wyznaczony przez Instytut termin zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia oraz wskazaniami lekarza prowadzącego. Lekarz przed samym szczepieniem dokona ostatecznej kwalifikacji, czy  pacjent może być zaszczepiony.

Skierowanie dla pacjentów onkologicznych zostało wystawione automatycznie przez Centrum e-Zdrowia. Pacjenci z zakończonym leczeniem onkologicznym, będą szczepieni w punktach szczepień populacyjnych, do których powinni się zapisać!

Pacjenci w trakcie hospitalizacji przyjmą szczepionkę w Narodowym Instytucie Onkologii.

Koordynator d/s szczepień przeciw COVID 19

Dr n. med. Beata Janas