Komisja doktorska uprzejmie zaprasza na posiedzenie w dniu 26 marca 2021 r. o godz. 10:00  ,  na którym odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich*

 

lek. wet. Kazimiera Pyśniak pt: „Analiza wybranych parametrów procesu megakariocytopoezy u myszy z mutacją  c-Mpl w pokoleniu F2 z krzyżówki (BALB/cW x C57BL/6J-Mplhlb219/J)”                                                                                                                                                                                   

Promotor                      prof. dr hab. Jerzy Windyga

Recenzenci                  prof. dr hab. Barbara Wachowicz   i  prof. dr hab. Zygmunt Pojda

 

 

mgr Maciej Wakuła pt: Wpływ ludzkiego białka HAX1 na morfologię i funkcjonowanie mitochondriów w komórkach nowotworowych”                                                                                                                                                                                     

Promotor                      dr hab. Ewa Grzybowska

Recenzenci                  prof. dr hab. Ewa Bartnik  i  prof. dr hab. Róża Kucharczyk

 

 

mgr Iga Jancewicz pt: Rola białka BRM – podjednostki ATPazowej kompleksu remodelującego chromatynę typu SWI/SNF w przejściu epitelialno-mezenchymalnym w potrójnie ujemnym raku piersi”                                                                                                                                                                                      

Promotor                      dr hab. Elżbieta Sarnowska

Recenzenci                  dr hab. Joanna Niemiec  i   dr hab. Radosław Zagożdżon

 

*Obrona odbędzie się przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jej przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku. Osoby nie będące członkami komisji doktorskiej zaproszone są do udziału za pomocą linku   https://youtu.be/TJUxzPBisK4

Jeżeli będą Państwo zainteresowani komentowaniem bądź zadawaniem pytań na czacie, konieczne jest zalogowanie się na swoje prywatne konto YouTube/Gmail. Posłuży to również do identyfikacji osób zadających pytania.

Streszczenia i recenzje dostępne są na stronie www.pib-nio.pl w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Awanse Naukowe/Doktoraty.

Rozprawy doktorskie dostępne są w Bibliotece Naukowej NIO-PIB