W czasie pandemii środki ochrony osobistej to nasza pierwsza potrzeba. Na co dzień zużywamy olbrzymie ilości maseczek, rękawiczek i płynów dezynfekujących.

Każda pomoc jest dla nas bardzo cenna. Od Marion Sp. z o.o. otrzymaliśmy darowiznę 15 tys. maseczek medycznych.

Dziękujemy za to wsparcie naszych wysiłków w czasie pandemii.