Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, oddziały w Warszawie, Gliwicach i Krakowie otrzymał łączne dofinansowanie w wysokości 30 mln złotych w ramach zadania Narodowej Strategii Onkologicznej  pn. „Doposażenie zakładów radioterapii – wymiana akceleratorów”.

Celem zadania jest zapewnienie lepszego dostępu do najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych w zakresie leczenia chorób nowotworowych poprzez wymianę wyeksploatowanych akceleratorów niskoenergetycznych i wysokoenergetycznych.

Decyzja Komisji Konkursowej uzyskała akceptację Ministra Zdrowia.

Dziękujemy za wsparcie.

Szczegóły dotyczące wyników konkursu: https://www.gov.pl/web/zdrowie/doposazenie-zakladow-radioterapii–wymiana-akceleratorow2

PET

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, oddziały w Warszawie i Gliwicach, otrzymał łączne dofinansowanie w wysokości 30 mln złotych w ramach zadania Narodowej Strategii Onkologicznej  pn. „Doposażenie zakładów medycyny nuklearnej – wymiana aparatów PET”. Dzięki środkom możliwa będzie wymiana dotychczasowych  urządzeń na nowe, a tym samym dalsze zapewnianie naszym Pacjentom dostępu do najnowocześniejszych aparatów do badań obrazowych.

Badanie PET, czyli pozytonowa tomografia emisyjna, jest nieinwazyjnym badaniem diagnostycznym pozwalającym na wykrycie nawet niewielkich zmian nowotworowych.  Zmiany chorobowe zdiagnozowane we wczesnej fazie rozwoju, dają największe szanse na wyleczenie chorego. Ponadto, badanie służy do monitorowania postępów rozpoczętego leczenia oraz stwierdzenia czy przeprowadzony zabieg operacyjny lub wszczęta terapia odbyły się prawidłowo.

Decyzja Komisji Konkursowej uzyskała akceptację Ministra Zdrowia. Dziękujemy za wsparcie.

Szczegóły dotyczące wyników konkursu: https://www.gov.pl/web/zdrowie/doposazenie-zakladow-medycyny-nuklearnej–wymiana-aparatow-pet