MK-3475-042

Badanie kliniczne 3 fazy, z randomizacją, otwarte, mające na celu ocenę...

BO29159

Wieloośrodkowe badanie otwarte z jednym ramieniem teraputycznym oceniające...

BAY 88-8223/16298

Randomizowane badanie fazy 2 prowadzone metodą podwójnie ślepej próby...

BAY 88-8223/17096

Randomizowane badanie fazy 2 prowadzone metodą podwójnie śleej pró...