Randomizowane badanie fazy 2 prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, z placebo w grupie kontrolnej nad zastosowaniem dwuchlorku radu 223 w porównaniu z placebo w leczeniu pacjentek z rakiem piersi i nieobecnym receptorem ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu 2 (HER2) z przerzutami do kości leczonych hormonalnie (terapia podstawowa).