CA209-577

Randomizowane, wieloośrodkowe, prowadzone metodą podwójnie ślepej ...

MK-3475-062_0291

Randomizowane, prowadzone metodą otwartej próby badanie fazy III maj...

MK-3475-061

Randomizowane, prowadzone metodą otwartej próby badanie fazy 3 mają...

20040122

Randomizowane, kontrolowane placebo badanie prowadzone metodą podwój...