Szanowni Państwo,
z przyjemnością i dumą informujemy, iż 29 listopada 2017 r. w Ministerstwie Zdrowia została podpisana przez Pana Sławomira Gadomskiego – Zastępcę Dyrektora ds. Zarządzania i Finansów –umowa na dofinansowanie projektu p.n. „Modernizacja zakładów radioterapii Centrum Onkologii-Instytutu w Warszawie”. Wartość przyznanego dofinansowania obejmuje pełną wnioskowaną przez CO-I kwotę, czyli prawie 47 mln zł!
Realizacja projektu obejmuje zakup 4 nowych akceleratorów oraz remont bunkrów w Zakładzie Radioterapii I przy ul. Roentgena 5 i w Zakładzie Radioterapii II przy ul. Wawelskiej 15.
Modernizacja i unowocześnienie bazy aparaturowej umożliwi utrzymanie realizowania świadczeń leczniczych o największym stopniu złożoności, na najwyższym poziomie oraz zwiększy bezpieczeństwo pacjentów podczas realizacji leczenia. Nowoczesna infrastruktura, oprócz rutynowej działalności leczniczej zapewniającej optymalną jakość leczenia, będzie wykorzystana w realizowanych i wdrażanych przez Centrum Onkologii – Instytut badaniach klinicznych o zasięgu międzynarodowym, w tym w ramach istniejącego Centrum Naukowo – Przemysłowego Instytutu.
O kolejnych krokach w realizacji projektu będziemy Państwa informować.