Szanowni Państwo,
z przyjemnością i dumą informujemy, iż 28. września 2017 r. w Ministerstwie Zdrowia została podpisana przez Pana Sławomira Gadomskiego – Zastępcę Dyrektora ds. finansów –umowa na dofinansowanie projektu „Unowocześnienie zasobów infrastrukturalnych Centrum Onkologii-Instytutu poprzez wymianę sprzętu i aparatury medycznej”. Wartość przyznanego dofinansowania obejmuje pełną wnioskowaną przez COI kwotę, czyli prawie 15 mln zł!

 

Realizacja projektu obejmuje wymianę wyeksploatowanych, ponad 10-letnich wyrobów medycznych na nowoczesne, bardziej precyzyjne sprzęty i aparaturę medyczną, dostosowane do krajowych i międzynarodowych standardów, w 6 klinikach/zakładach CO-I:
1. Klinika Gastroenterologii Onkologicznej: Gastroskop, Kolonoskop, Aparat EUS z przewodem ultrasonograficznym, Aparat rentgenowski, Aparat USG.
2. Zakład Radiologii: Rezonans magnetyczny 1,5 T , Aparat RTG do zdjęć kostno-płucnych.
3. Zakład Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej: System mikroskopii wirtualnej obejmujący skaner preparatów histopatologicznych do skanowania preparatów w jasnym polu z platformą telekonsultacyjną, Cyfrowy cytometr przepływowy do pomiaru 8 fluorescencji z trzech laserów .
4. Klinika Nowotworów Układu Nerwowego: Ramię C – rentgen śródoperacyjny, Neuronawigacja , USG.
5. Klinika Endokrynologii Onkologicznej i Medycyny Nuklearnej: Skaner radioTLC, Wysokosprawny chromatograf cieczowy HPLC, Komora radiochemiczna z nawiewem laminarnym i osłonami przed promieniowaniem jonizującym.
6. Kliniki Nowotworów Układu Moczowego: USG.
O kolejnych krokach w realizacji projektu będziemy Państwa informować.