Szanowni Państwo,

PORADNIE W PRZYCHODNIACH ONKOLOGICZNYCH  PRACUJĄ BEZ UTRUDNIEŃ W DOSTĘPIE DLA PACJENTÓW

Poradnie w Narodowym Instytucie Onkologii przyjmują pacjentów na normalnych zasadach.

Rejestracja telefoniczna do poradni odbywa się  poprzez call center:

22 546 20 00 (czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00).

Na terenie NIO-PIB w dalszym ciągu obowiązuje noszenie maseczek ze względu na pacjentów o obniżonej odporności.

Zasady odwiedzin w Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie

W związku ze stabilizacją sytuacji epidemicznej w Polsce związanej z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, od 10 maja 2022 r. Narodowy Instytut Onkologii w Warszawie zmienia zasady odwiedzin pacjentów hospitalizowanych:

 1. dopuszcza się odwiedziny jednoczasowo jednej osoby u jednego pacjenta, w szczególnych przypadkach maksymalnie dwóch osób;
 2. rekomendowane godziny odwiedzin: 15.00 – 18.00;
 3. czas odwiedzin powinien być jak najkrótszy i nie powinien przekraczać 30 min;
 4. osoby odwiedzające muszą bezwzględnie przestrzegać zasad związanych z bezpieczeństwem epidemicznym:
  – dezynfekcja dłoni przy wejściu do szpitala,
  – stosowanie maseczki zasłaniającej usta i nos,
  – zachowanie dystansu,
  – dezynfekcja dłoni przed wizytą oraz po jej zakończeniu;
 5. zaleca się, aby odwiedziny odbywały się w wyznaczonych miejscach poza salą chorych, z wyjątkiem sytuacji, kiedy pacjent nie może opuszczać łóżka;
 6. w sytuacjach szczególnych możliwe są odwiedziny poza wyznaczonymi godzinami, po uzgodnieniu z kierownikiem oddziału/lekarzem prowadzącym/lekarzem dyżurnym;
 7. osoby z objawami infekcji nie powinny odwiedzać pacjentów – pacjenci onkologiczni postrzegani są jako grupa wysokiego ryzyka ciężkiego przebiegu zakażenia w związku z obniżoną odpornością immunologiczną organizmu.

Zasady odwiedzin w NIO-PIB w Warszawie są zgodne z rekomendacjami Ministerstwa Zdrowia z dnia 28.04.2022. https://www.gov.pl/web/zdrowie/aktualizacja-rekomendacji-ministerstwa-zdrowia-i-glownego-inspektoratu-sanitarnego-dot-odwiedzin-pacjentow-w-podmiotach-leczniczych-w-okresie-epidemii-covid-19

Prosimy o przestrzeganie powyższych zasad w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie pacjentów, personelu oraz samych odwiedzających.

W przypadkach budzących wątpliwości w przedmiocie praw pacjenta można konsultować się z Pełnomocnikiem Dyrektora ds. Praw Pacjenta i Komunikacji Społecznej pod mailem prawapacjenta@pib-nio.pl

 

Dyrekcja Instytutu