Na Oddziale Badań Wczesnych Faz rozpoczęła się rekrutacja do następujących badań klinicznych wczesnych faz:

BMS CA209-848 

– badanie koszykowe z niwolumabem (lub niwolumabem i ipilimumabem) dla chorych na nowotwory lite z TMB >10 mutacji. Ocena TMB wykonana będzie w ramach badania! z materiału parafinowego pozyskanego w okresie do 6mcy, a jeśli bloczek nie jest dostępny – wykonujemy biopsję w OBWF z łatwo dostępnej zmiany nowotworowej. Chory musi otrzymać minimum 1 linię chemioterapii, po której doszło do progresji choroby. Z badania wyłączeniu są chorzy na NSCLC, CRC, RCC i skin melanoma. Szczegóły: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03668119

 

BMS CA209-8KX

– badanie oceniające bezpieczeństwo podawania niwolumabu podskórnie u chorych na NSCLC, RCC, CRC MSI-h, skin melanoma oraz HCC. Z wyjątkiem melanoma – chorzy muszą otrzymać minimum 1 linię leczenia systemowego, po której doszło do progresji choroby. W tym badaniu obowiązkowa jest biopsja zmian nowotworowych wykonana dwukrotnie – stąd konieczność dostępu do zmiany nowotworowej łatwo dostępnej do pobrania chirurgicznie (wykonujemy biopsję w OBWF). Szczegóły: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03668119

Pacjentów spełniających podstawowe kryteria rekrutacji (jw.) można kierować do Oddziału Badań Wczesnych Faz, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z SEKRETARIATEM OBWF  – tel. wew. 3381.

Ponadto są dostępne badania kliniczne wczesnych faz dedykowane chorym po progresji po minimum I linii leczenia choroby w stadium rozsiewu NSCLC, RCC, CRC, H&N, UCC, raku trzonu i szyjki macicy, raku odbytu oraz przełyku, a także u chorych cht-naive z nowotworem o nieznanym punkcie wyjścia (FPI). Szczegóły badań zamieszczono na www.obwf.coi.pl.

prof. dr hab. n. med. Iwona Ługowska

p.o. kierownika Oddziału Badań Wczesnych Faz