21 lutego 2018 roku Minister Zdrowia Łukasz Szumowski zarządzeniem powołał zespół roboczy  w sprawie przeprowadzenie postępowania przygotowawczego, które dokona oceny potrzeb i warunków reorganizacji Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz nadania COI statusu państwowego instytutu badawczego.

W skład zespołu zostali powołani:

1) Przewodniczący Zespołu – Sławomir Gadomski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;
2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Magdalena Przydatek, przedstawiciel Departamentu Kwalifikacji
Medycznych i Nauki w Ministerstwie Zdrowia;
3) członkowie:
a) prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski – Konsultant krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej,
b) dr n. med. Joanna Didkowska – przedstawiciel Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Warszawie,
c) dr n. med. Beata Jagielska – przedstawiciel Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Warszawie,
d) Eliza Kęska-Leszyńska – przedstawiciel Departamentu Prawnego w Ministerstwie Zdrowia,
e) Agnieszka Beniuk-Patoła – przedstawiciel Departamentu Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia,
f) Magdalena Klimek – przedstawiciel Departamentu Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia.

Opinia oraz opis potrzeb i warunków związanych z tą reorganizacją ma zostać opracowana i przedstawiona Ministrowi w ciągu dwóch miesięcy.

Dla nas pracowników COI to ogromne wyróżnienie.