Dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld, kierująca Oddziałem Zachowawczym w Klinice Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie otrzymała nagrodę specjalną Innowatora Wprost w kategorii „Osobowość” .

GRATULUJEMY !

Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld jest  absolwentką Akademii Medycznej w Białymstoku. Od 1997 roku pracuje jako onkolog kliniczny. Zawodowo koncentruje się na leczeniu chorych na raka piersi. Interesuje się też onkologią geriatryczną. Aktualnie kieruje Oddziałem Zachowawczym w Klinice Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Centrum Onkologii-Instytucie w Warszawie.

Jest autorką wielu publikacji na temat raka piersi w czasopismach naukowych, a także artykułów popularnonaukowych z dziedziny onkologii.

Szeroko współpracuje z wieloma organizacjami zrzeszającymi pacjentki chorujące na raka piersi. Jest aktywna w   SIOG (International Society of Geriatric Oncology), PTO, PTOK, ESMO, ASCO.