Obchodzący jubileusz Bank jest jednym z najstarszych, a w momencie powstania był największym w Europie Środkowej. Został uruchomiony w roku 1999 jako projekt Komitetu Badań Naukowych (projekt zamawiany Ministra Zdrowia) przy finansowym wsparciu Fundacji Jose Carrerasa (który osobiście uczestniczył w ceremonii otwarcia), udzielonym we współpracy z Fundacją Katarzyny Frank-Niemczyckiej.

Bank pozwala na leczenie przeszczepami krwiotwórczymi chorych onkologicznych, gromadzi depozytorium komórek krwi pępowinowej (działalność publiczna non-profit), uczestnicząc jednocześnie w realizacji projektów naukowo-badawczych Instytutu (badania kliniczne w zakresie terapii komórkami macierzystymi, przygotowania do wdrożenia immunoterapii komórkami CAR-T). Laboratorium banku prowadzi również działalność naukowo-badawczą w zakresie biologii komórek macierzystych i możliwości ich wykorzystania w medycynie.

Działalność kliniczna obejmowała w ciągu tych 20 lat między innymi:

  1. Pozyskanie, przetworzenie i zamrożenie w temperaturze ciekłego azotu 5573 porcji komórek krwi pępowinowej. Najodleglejszym geograficznie biorcą przeszczepu z materiału Banku był chory leczony przez UCLA w Los Angeles, USA.
  2. Kontrola wyrzutu komórek macierzystych do krwi indukowanego celem pozyskania materiału do przeszczepienia – 8150 badań.
  3. Zamrożenie komórek szpiku pobranych od 1382 chorych (4146 zamrożonych porcji komórek krwiotwórczych).
  4. Dostarczenie z banku przeszczepów krwiotwórczych dla 922 chorych leczonych przez Klinikę Nowotworów Układu Chłonnego Centrum Onkologii
  5. Opracowanie metody izolacji komórek macierzystych z tkanki tłuszczowej i wykonanie szeregu badań klinicznych:

– rekonstrukcja piersi u chorych onkologicznych (w Klinice Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej Centrum Onkologii)

– regeneracja stawów i ścięgien (w Carolina Medical Center w Warszawie)

– leczenie stwardnienia rozsianego (w Klinice Neurologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie)

W sumie w badaniach klinicznych uczestniczyło 331 chorych.

Działalność badawcza to:

– 13 projektów grantowych (międzynarodowych lub zamawianych przez Ministerstwo Nauki i Ministerstwo Zdrowia)

– 6 patentów i zgłoszonych wniosków patentowych

– 95 publikacji naukowych i 211 prezentacji na konferencjach naukowych

– Nagroda im. Jerzego Konorskiego za wspólne odkrycie w r. 2002, z zespołem prof. Krystyny Domańskiej-Janik z Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, komórek krwi pępowinowej różnicujących się w elementy ośrodkowego układu nerwowego (komórki mózgu).

– pierwsze w Europie opracowanie metody uzyskiwania komórek macierzystych z pępowiny

Z ciekawostek…

W ciągu 20 lat swojej działalności Bank zużył … 760 ton ciekłego azotu.

Gratulujemy prof. Zygmuntowi Pojdzie i jego zespołowi, oraz wszystkim którzy przyczynili się do jego powstania.