Sto lat temu, w 1923 roku, ukazało się pierwsze polskie pismo onkologiczne: Biuletyn Polskiego Komitetu do Zwalczania Raka. W 1928 roku zmieniono tytuł, dodając do poprzedniej wersji tylko jedno, ważne słowo: Nowotwory. Ten tytuł od dekad towarzyszy kolejnym pokoleniom polskich onkologów. W tym roku nasze wspólne pismo Nowotwory obchodzi stulecie istnienia. Należy do najstarszych na świecie, wydawanych w sposób ciągły, naukowych czasopism onkologicznych.

W ciągu stu lat Nowotwory przebyły długą drogę. Dziś to kolorowy dwumiesięcznik, który:

  • ukazuje się w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej,
  • jest dostępny online w trybie open access dla wszystkich badaczy na świecie,
  • ma w ostatnich latach rosnące wskaźniki bibliometryczne,
  • może pochwalić się coraz większą liczbą nadsyłanych artykułów, przyjmowanych do coraz bardziej znaczących repozytoriów artykułów medycznych,
  • jest pismem z ambicjami i aspiracjami.

Wszystkie prace należy obecnie deponować wyłącznie poprzez elektroniczny system obsługi manuskryptów na stronie internetowej www.nowotwory.edu.pl w zakładce Zdeponuj artykuł.

Zapraszamy do publikowania wartościowych artykułów. Dbając o Nowotwory, dbamy o tradycję polskiej onkologii, ale jednocześnie kształtujemy przyszłość pisma i naszego środowiska.

dr hab. n. med. Wojciech M. Wysocki

redaktor naczelny