Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania życzeń Profesora dr hab. n. med. Jana Walewskiego Dyrektora Narodowego Instytutu Onkologii oraz księdza prałata Tadeusza Bożełko kapelana Narodowego Instytutu Onkologii.

Z uwagi na sytuację pandemiczną, nie odbyło się tradycyjne spotkani opłatkowe, nad czym wszyscy bolejemy. Jednak zgodnie z pewną już tradycją Narodowy Instytut Onkologii odwiedzili harcerze Związku Harcerstwa Polskiego, którzy przekazali Dyrektorowi „Światełko Betlejemskie”, którego tradycja sięga w Polsce roku 1991.

Bardzo im dziękujemy i przynajmniej wirtualnie przekazujemy to światełko również w Państwa ręce.