We współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Narodowym Funduszem Zdrowia 28.10.2019 r. w Poradni Profilaktyki Raka Szyjki Macicy i Poradni Cytologicznej Centrum Onkologii-Instytutu w Warszawie rozpoczęto realizację Pilotażu zastosowania badania molekularnego w kierunku wirusa brodawczaka ludzkiego wysokiego ryzyka (HPV HR), jako nowego testu przesiewowego w programie profilaktyki raka szyjki macicy w Polsce.

Pilotaż ma na celu porównanie skuteczności dwóch badań: aktualnego standardu diagnostycznego, jakim jest cytologia (konwencjonalna/cienkowarstwowa) oraz nowej technologii – badania molekularnego w kierunku wirusa brodawczaka ludzkiego wysokiego ryzyka (HPV HR), który stanowi istotny czynnik rozwoju raka szyjki macicy.

Badanie cytologiczne umożliwia wykrycie zmian przedrakowych lub bardzo rzadko raka szyjki macicy. Regularne wykonywanie badań zwiększa szansę wykrycia zmian przednowotworowych, które są blisko w 100% wyleczalne.

Badanie molekularne w kierunku wirusa HPV HR może potwierdzić bądź wykluczyć zakażenie tym wirusem. Wynik dodatni wskazuje podwyższone ryzyko powstania stanów przedrakowych i nowotworu raka szyjki macicy lub ich aktualne istnienie, ale nie jest równoznaczny z diagnozą choroby.

Test w kierunku wirusa HPV HR jest bardzo czuły i wykrywa więcej stanów przedrakowych szyjki macicy niż cytologia, ale także zakażenia, które nigdy nie doprowadzą do rozwoju zmian chorobowych. Skutkuje to wzrostem liczby wyników dodatnich i może wymagać większej częstości badań dodatkowych. Natomiast wyniki ujemne, w przypadku istnienia choroby (fałszywie ujemne), zdarzają się dużo rzadziej niż w przypadku cytologii.

Aktualnie, na świecie, zarówno cytologia jak i badanie w kierunku wirusa HPV HR są stosowane, jako badanie przesiewowe w kierunku profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy. Prowadzony pilotaż ma na celu umożliwienie wyboru najbardziej optymalnego testu dla populacyjnego programu profilaktyki raka szyjki macicy w Polsce, co w przyszłości może zaowocować zmianą podstawowego testu przesiewowego oraz w konsekwencji zmniejszeniem zachorowalnością na raka szyjki macicy.

Serdecznie zapraszamy do udziału Panie w wieku 30-59 lat, które w ciągu ostatnich 3 lat w programie profilaktyki raka szyjki macicy nie miały wykonanego rozmazu cytologicznego. Udział w badaniu jest bezpłatny.

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać pod numerem telefonu:

Poradnia Profilaktyki Raka Szyjki Macicy: (22) 546 25 77

Centralny Ośrodek Koordynujący: (22) 546 31 03

oraz na stronie internetowej:

https://www.coi.pl/profilaktyka-i-badania-przesiewowe/poradnia-profilaktyki-raka-szyjki-macicy/pilotazu-zastosowania-badania-molekularnego-w-kierunku-wirusa-brodawczaka-ludzkiego-wysokiego-ryzyka-hpv-hr-jako-nowego-testu-przesiewowego-w-programie-profilaktyki-raka-szyjki-macicy-w-polsce/