Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie jest największą placówką onkologiczną w Polsce. Rocznie hospitalizowanych jest u nas ponad 20 tys. pacjentów.

Nasze Centrum realizuje różne projekty finansowane z Funduszy Europejskich. Jednym
z nich jest modernizacja zakładów radioterapii. Najważniejszym jej elementem jest zakup 4 akceleratorów. Jeden z akceleratorów kupiony z Funduszy Europejskich, aparat Edge firmy Varian umożliwia napromienianie chorych najnowocześniejszą techniką stereotaktyczną. Dzięki unikalnemu w skali kraju systemowi HyperArc umożliwiającemu napromienianie bardzo precyzyjne jednocześnie kilku przerzutów do mózgu w krótkim czasie, jesteśmy w stanie maksymalnie oszczędzić zdrową tkankę mózgową. Inne techniki stereotaktyczne poza czaszkowe, realizowane na tym aparacie umożliwiają podanie bardzo wysokiej dawki w guzie przy minimalnej ingerencji w zdrowym obszarze mózgu.

To metoda, która zapewnia wysoką skuteczność leczenia i bezpieczeństwo pacjentów.

Wartość inwestycji wynosi blisko 47 mln zł, a dofinansowanie z Funduszy Europejskich to ok. 37,3 mln zł.

Zapraszamy do Wirtualnego spaceru po tej inwestycji link poniżej:

http://zwiedzajkraj.pl/centrum-onkologii-w-warszawaie