Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 24 czerwca 2020 r. w Narodowym Instytucie Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie -Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich:

 

godz. 11.00 – lek. Michał Kunkiel

Tytuł rozprawy: „Ocena wartości klinicznej indeksu prognostycznego VNPI (Van Nuys Prognostic Index) stosowanego przy wyborze metody terapeutycznej u chorych na przedinwazyjnego przewodowego raka piersi leczonych w Centrum Onkologii w Warszawie w latach 1996-2011 ”
Promotor: dr hab. Anna Niwińska, prof. Instytutu
Recenzenci: prof. dr hab. Lucyna Kępka i dr hab. Maria Litwiniuk, prof. UM
Dokumenty (PDF):   Recenzja 1       Recenzja 2      Streszczenie

 

godz. 12.00 – mgr Witold Skrzyński

Tytuł rozprawy: „Wyznaczanie dawki pochłoniętej u pacjentów poddanych badaniom TK”
Promotor: dr hab. Paweł Kukołowicz, prof. Instytutu
Recenzenci: prof. dr hab. Maria Staniszewska i prof. dr hab. Paweł Olko
Dokumenty (PDF):   Recenzja 1       Recenzja 2      Streszczenie

 

godz. 13.00 – mgr Agnieszka Magdziak

Tytuł rozprawy: „Wartość diagnostyczna oznaczenia wirusa cytomegalii (CMV) w kale u chorych z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego ”
Promotor: dr hab. Edyta Zagórowicz
Recenzenci: prof. dr hab. Maria Kłopocka i prof. dr hab. Robert Wojtyczka
Dokumenty (PDF):   Recenzja 1       Recenzja 2      Streszczenie

 

godz. 14.00 – lek. Irena Kruczyk

Tytuł rozprawy: „Ocena przydatności skal stosowanych u chorych hospitalizowanych w Klinikach narządowych oraz Oddziale Intensywnej Terapii Centrum Onkologii-Instytutu jako czynników mających wpływ na podjęcie decyzji o niestosowaniu terapii daremnej ”
Promotor: prof. dr hab. Dariusz Kowalski
Recenzenci: dr hab. Maria Litwiniuk, prof. UM i dr hab. Janusz Trzebnicki
Dokumenty (PDF):   Recenzja 1       Recenzja 2      Streszczenie

 

Obrona odbędzie się na posiedzeniu komisji doktorskiej przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jej przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku. Osoby nie będące członkami komisji doktorskiej zaproszone są do uczestnictwa w obronie za pomocą linku, https://vrec.coi.pl/replay/webcastShow.html?key=epYsMFa5sAgbeeW  , który zostanie udostępniony w dniu obrony

Rozprawy doktorskie dostępne są w Bibliotece Naukowej NOI-PIB