W dniu 5 listopada 2020 r. o godz. 10:00 w Narodowym Instytucie Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie -Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich online.

lek. Daniel Szram pt: „Ocena przydatności modelowania przestrzennego i nawigacji śródoperacyjnej w resekcji i rekonstrukcji szczęki i żuchwy”                                                                                                                                                                                    

Promotor                      prof. dr hab. Romuald Krajewski

Recenzenci                  dr hab. Grażyna Wyszyńska-Pawelec     i   prof. dr hab. Bogumił Lewandowski

 

lek. Jakub Zwoliński pt: Wpływ techniki pobrania materiału do badania śródoperacyjnego na  ocenę radykalności resekcji nowotworów głowy i szyi”                                                                                                                                                                                    

Promotor                      prof. dr hab. Romuald Krajewski

Promotor pomocniczy  dr Monika Kirwil

Recenzenci                  prof. dr hab. Andrzej Kukwa      i   prof. dr hab. Bogumił Lewandowski

lek. Roman Dubiański pt: „Analiza funkcji jądrowej receptora HER2 w HER2-dodatnim raku piersi”                                                                                                                                                                                     

Promotor                      dr hab. Elżbieta Sarnowska

Promotor pomocniczy  dr Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld

Recenzenci                  dr hab. Barbara Radecka     i        dr hab. Rafał Sądej

Obrona odbędzie się na posiedzeniu komisji doktorskiej przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jej przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku. Osoby nie będące członkami komisji doktorskiej zaproszone są do uczestnictwa w obronie za pomocą linku:    https://youtu.be/0TTroaSqP5Y

Jeżeli będą Państwo zainteresowani komentowaniem bądź zadawaniem pytań na czacie, konieczne będzie zalogowanie się na swoje prywatne konto YouTube/Gmail. Posłuży to również do identyfikacji osób zadających pytania.

Streszczenie i recenzje zamieszczone są na stronie www.pib-nio.pl/Nauka/RadaNaukowa

Rozprawa doktorska dostępna jest w Bibliotece Naukowej NIO-PIB