23-24 września 2020 roku to dwa dni intensywnych spotkań wirtualnych w ramach 5. edycji „Warszawskiej Konferencji Perspektywy w onkologii molekularnej. Immunologia molekularna nowotworów”. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Narodowy Instytut Onkologii organizuje ten cykl spotkań od 2015 roku. Tegoroczna konferencja z racji pandemii odbędzie się całkowicie on-line. Dotychczas spotykaliśmy się w gronie polskich specjalistów, a tym razem po raz pierwszy będzie to forum dyskusji o zasięgu międzynarodowym.

Celem naszych spotkań jest wspólna debata klinicystów onkologów, patologów i diagnostów molekularnych, podczas której inspirujemy się wzajemnie, wymieniamy doświadczeniem, nawiązujemy współpracę.

Tegoroczna konferencja poświęcona jest w szczególności badaniom podstawowym i translacyjnym w onkologii molekularnej, ze szczególnym uwzględnieniem zależności pomiędzy rakiem a odpornością.

Biorąc pod uwagę konsekwencje COVID-19, po rozważeniu aktualnej i spodziewanej sytuacji, podjęliśmy decyzję o całkowitym przekształceniu tej edycji w spotkanie on-line.

Rejestracja trwa do 20 września w naszym systemie on-line pod adresem:

https://pib-nio.pl/conferences/en/5wcpmo/registration

Program spotkań dostępny jest pod adresem:

https://pib-nio.pl/conferences/5wcpmo/scientific-programme