Telefoniczna Poradnia Pomocy Palącym (TPPP) przy Zakładzie Epidemiologii i Prewencji Nowotworów we współpracy z Kliniką Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków i Działem Rozwoju Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, 1 sierpnia 2019 wystartowała z programem włączania leczenia uzależnienia od tytoniu w rutynowe postępowanie wobec pacjentów onkologicznych. Kompleksowy program pomocy palącym pacjentom COI składa się z Programu Edukacji Antytytoniowej realizowanego na oddziałach przez przeszkolone w tym zakresie pielęgniarki i wsparcia w zaprzestaniu palenia realizowanego przez terapeutów z TPPP.

Udowodniono, że palenie tytoniu wpływa niekorzystnie na przebieg choroby nowotworowej – zwiększa częstość powikłań okołooperacyjnych oraz powikłań po radioterapii, a także zmniejsza skuteczność chemioterapii i radioterapii. Zwiększa również ryzyko rozwoju kolejnego nowotworu, wznowy oraz przerzutów. Chorzy, którzy nie palą papierosów w trakcie leczenia przeciwnowotworowego mają większą szansę na wyleczenie z choroby, a także deklarują mniejsze dolegliwości bólowe oraz lepszą jakość życia.

Oferta pomocy w zaprzestaniu palenia kierowana jest również do palącego personelu Centrum Onkologii-Instytutu. Wszystkich chętnych zapraszamy do kontaktu z Telefoniczną Poradnią Pomocy Palącym, nr telefonu 801 108 108 lub 22 211 80 15 od poniedziałku do piątku od 9.00 do 21.00, w soboty od 9.00 do 15.00.