9 grudnia 2021 roku odbyła się w formie hybrydowej konferencja  Warsaw Summit of European Cancer Strategies. Organizatorami wydarzenia był Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Ministerstwem Zdrowia RP. W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele Instytutów Onkologicznych ze Słowacji, Słowenii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Holandii, Brukseli, Litwy, Węgier i Łotwy.

Celem konferencji była wymiana doświadczeń czołowych europejskich ekspertów w zakresie wdrażania procedur oraz sposobów walki z nowotworami w Europie, w szczególności w Europie Środkowo-Wschodniej.

Wydarzenie podzielone było na 3 sesje.

Pierwsza sesja dotyczyła strategii opracowywanych przez Komisję Europejską dedykowanych onkologii  – tzn Europejskiej Strategii Walki z Nowotworami (Europe’s Beating Cancer Plan) zaprezentowanej przez Pana Matthias Schuppe – przedstawiciela Komisji Europejskiej ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności oraz innych istniejących inicjatyw/organizacji europejskich zajmujących się badaniami nad nowotworami, w tym nowotworami rzadkimi oraz sieciami naukowo-badawczymi.

Link do nagrania z sesji 1: https://youtu.be/vP-MtEPe7FI

W drugiej sesji przedstawiciele Polski, Łotwy i Węgier przedstawili procesy wdrażania strategii onkologicznych w ww. krajach. Przedstawiciele innych krajów europejskich przychylnie ocenili implementację Narodowej Strategii Onkologicznej zaprezentowaną przez Prof. Piotra Rutkowskiego. Prof. József Lövey, pełniący funkcję  Dyrektora Medycznego w Narodowym Instytucie Onkologii w Budapeszcie podkreślił wagę i rolę szczepień przeciw HPV. Na Węgrzech zostało już zaszczepionych ok. 80% nastolatków. Przedstawiciele polsko-amerykańskiej Fundacji Alliance for Innovation przedstawili innowacyjne możliwości wdrożenia założeń narodowych strategii walki z nowotworami w krajach europejskich ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z amerykańskim National Comprehensive Cancer Network.

Link do nagrania z sesji 2. https://youtu.be/jj_odgP7Mw8

Konferencję zamknęła sesja trzecia poświęcona iPAAC – inicjatywie dotyczącej europejskiej Sieci Kompleksowej Opieki Onkologicznej, której podstawowym celem jest rozwinięcie innowacyjnego podejścia do współczesnych wyzwań w zwalczaniu nowotworów, szczególnie interesujące w tym zakresie jest doświadczenie Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, które uzyskało certyfikat iPAAC.

  • W działaniach na rzecz poprawy opieki onkologicznej niezmiernie istotna jest efektywna komunikacja, ścisła współpraca z ośrodkami onkologicznymi w Europie, przedstawicielami Ministerstw reprezentujących państwa członkowskie oraz Komisją Europejską – podkreśliła podsumowując konferencję Iwona Ługowska – Pełnomocnik dyrektora ds. współpracy narodowej NIO-PIB oraz współorganizator wydarzenia.

Link do nagrania z sesji 3: https://youtu.be/TbFV3WBSdqA