Stworzenie pierwszego w Polsce kompleksowego Oddziału Badań Wczesnych Faz dedykowanego onkologii, umożliwi Centrum Onkologii-Instytutowi, w ramach którego powstał ośrodek, wejście do światowej elity instytucji biorących udział w rozwoju nowych leków.

Jednocześnie powstanie oddziału daje pacjentom onkologicznym szansę na skorzystanie z nowych, innowacyjnych terapii. OBWF jest współtworzony przez wykwalifikowany zespół badaczy z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu badań klinicznych, współpracujący z badaczami z zakładów diagnostycznych, Klinik Narządowych Centrum Onkologii – Instytutu oraz farmaceutami z apteki szpitalnej. Powstały w Warszawie Oddział Badań Wczesnych Faz jest pierwszą tego typu w Polsce jednostką realizującą onkologiczne badania przedkliniczne i kliniczne, wykorzystującą potencjał Centrum Onkologii – Instytutu oraz instytucji partnerskich. Oddział Badań Wczesnych Faz powstał dzięki powołaniu Centrum Naukowo-Przemysłowego na podstawie Umowy zawartej pomiędzy Centrum Onkologii-Instytutem im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, wiodącym w Polsce kompleksowym ośrodkiem onkologicznym, oraz firmą Roche Polska, dla której badania i rozwój niezmiennie pozostają kluczowym obszarem działalności w Polsce. Tylko w ostatnich 2 latach inwestycje firmy Roche Polska w obszar R&D wyniosły ponad miliard złotych. Wsparcia finansowego dla nowo powstałego Oddziału Badań Wczesnych Faz udzieliło także Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu STRATEGMED II (projekt ONCOTRAIL). Organizacja pierwszego w Polsce onkologicznego Oddziału Badań Wczesnych Faz wzorowana jest na doświadczeniach międzynarodowych ośrodków, dzięki czemu działalność nowo powstałego centrum może przyczynić się do wzmocnienia pozycji badawczo-rozwojowej Polski. Na nowo powstałym oddziale prowadzone będą badania naukowe oceniające bezpieczeństwo i skuteczność nowoczesnych terapii. Ośrodek będzie prowadził badania kliniczne wczesnych faz, w tym: faz I/II, badań typu „Pierwsze podanie u człowieka” („first-in-human”), badań typu „proof-of-concept”, badań wymagających ścisłego monitorowania farmakokinetyki i/lub farmakodynamiki oraz badań nad biorównoważnością leków.

„Oddział Badań Wczesnych Faz (OBWF) to pierwszy w Polsce nowoczesny ośrodek badań klinicznych wczesnych faz w obszarze onkologii z pełnym zapleczem logistycznym i eksperckim. „Oddział Badań Wczesnych Faz otwiera nowy rozdział w historii rozwoju nowoczesnych leków w Polsce. Centrum Naukowo-Przemysłowe umożliwia zdobycie unikalnego know-how przez polskich badaczy, którzy będą mogli aktywnie uczestniczyć we wszystkich etapach badań przedklinicznych i klinicznych nad rozwojem nowych leków onkologicznych. Powstanie nowoczesnego Oddziału Badań Wczesnych Faz to zwieńczenie wieloletnich wysiłków i starań, by nasza kadra naukowa mogła dołączyć do grona wiodących badaczy w Europie i na świecie”.

Prof. dr hab. n. med. Jan Walewski, Dyrektor Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

„W procesie tworzenia nowego leku, który zajmuje średnio 10-15 lat, badania kliniczne odgrywają kluczową rolę – pochłaniają niemal 80% nakładów i trwają ok. 8 lat. Z uwagi na tak duże nakłady oraz brak zaplecza, badania na tak szeroką skalę, obejmujące wszystkie fazy badań klinicznych, nie były dotychczas realizowane w Polsce. Otwarcie pierwszego w Polsce onkologicznego Oddziału Badań Wczesnych Faz to wydarzenie bezprecedensowe. To idealny przykład symbiotycznej współpracy nauki z biznesem, w wyniku której powstają innowacje medyczne wspierające rozwój gospodarki opartej na wiedzy. Inwestując w badania kliniczne wczesnych faz, podejmujemy długofalowe zobowiązanie wobec pacjentów, by nowe, skuteczne leki rozwijane w Polsce były dostarczane do pacjentów najszybciej, jak to możliwe”.

Wiktor Janicki, Dyrektor Generalny Roche Polska

„Realizowane w ramach Centrum Naukowo-Przemysłowego badania wypełniają dotychczasową lukę w procesie tworzenia innowacyjnych leków w Polsce. Współpracując z najlepszymi specjalistami w kraju i na świecie, mamy realną szansę wykorzystać dotychczasowy potencjał naszego ośrodka oraz zbudować odpowiednią atmosferę dla tworzenia innowacji medycznych służącym naszym pacjentom i gospodarce całego kraju”.

Prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski, Pełnomocnik Dyrektora ds. Badań Klinicznych, Przewodniczący Rady Naukowej Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

„Uruchamiamy Oddział Badań Wczesnych Faz, dysponując pełnym zapleczem logistycznym i eksperckim. Powstaniu naszego ośrodka towarzyszyła wymiana doświadczeń i transfer know-how, które zaowocowały nawiązaniem cennych relacji z instytutami badawczymi z Europy i Stanów Zjednoczonych. Nie byłoby to możliwe bez partnerskiej współpracy i zaangażowania współpracujących zespołów – Centrum Onkologii-Instytutu i Roche Polska. Pierwsi beneficjenci tej współpracy – nasi pacjenci – pojawią się na nowym oddziale już na początku lipca”.

dr hab. n. med. Iwona Ługowska, kierownik Centrum Naukowo-Przemysłowego

Centrum Onkologii – Instytut Im. Marii Skłodowskiej-Curie

Oddział Badań Wczesnych Faz.