Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy o śmierci długoletniego pracownika Instytutu –

dr n. med. Pawła Kukawskiego,

wybitnego chirurga onkologa.

Pogrzeb odbędzie się 4 maja o godz. 14:00 na Powązkach Wojskowych

(pożegnanie przy grobie sektor IIB 28, rząd 11, grób 27)

Przewidziano możliwość publicznego wspomnienia dr Kukawskiego w trakcie ceremonii.