Rady Naukowej Centrum onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie kadencji 2016-2020 z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie wyboru Rzecznika dyscyplinarnego