Rady Naukowej Centrum onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie kadencji 2016-2020 z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie zaopiniowania powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko naukowe – profesora zwyczajnego w Klinice Ginekologii Onkologicznej