Kierownik Zakładu

Mateusz Bujko, prof. Instytutu

 

 

Pracownia Badań Translacyjnych

Kierownik Pracowni – dr n.biol. Anna Fabisiewicz

Zespół

mgr inż. Małgorzata Szostakowska-Rodzoś

Julia Rymuza

 

Pracownia Biologii Molekularnej i Obrazowania Komórek Nowotworowych

Kierownik Pracowni – dr hab..n.med. Ewa Grzybowska prof. Instytutu

Zespół

dr n.med. Mateusz Chmielarczyk

Milena Jabłonowska – tech.farm.

dr n.biol.Leszek Tarnowski

dr n.med. Maciej Wakuła

 

Zakład Proteomiki Nowotworów

Kierownik – prof. dr hab. Magdalena Kowalewska

Zespół

dr n.med. Paulina Kober

dr n.med. Beata Mossakowska

prof. dr hab. n.med. Janusz A.Siedlecki

mgr Monika Leinz – sekretariat

 

DANE KONTAKTOWE

 

02-781 Warszawa, ul. Roentgena 5, budynek naukowy, VII p.

 Tel: +48 22 546-20-93

 

 

OPIS ZAKŁADU

 

Zakład Onkologii Molekularnej i Translacyjnej prowadzi badania nad poznaniem mechanizmów patogenezy wybranych nowotworów człowieka i możliwością praktycznego wykorzystania tej wiedzy. Prowadzone prace badawcze dotyczą przede wszystkim nowotworów śródczaszkowych, raka sromu oraz raka piersi. Badania koncentrują się na określeniu profili zaburzeń molekularnych w nowotworach człowieka i w krążących komórkach nowotworowych,  a także ocenie roli tych zaburzeń w transformacji nowotworowej metodami eksperymentalnymi. Badania te mają m.in. również na celu identyfikację zaburzeń molekularnych, których ocena może potencjalnie znaleźć zastosowanie w praktyce klinicznej. Prowadzone do tej pory prace wskazały na zróżnicowanie wybranych nowotworów przysadki mózgowej pod względem profilu zaburzeń molekularnych. Pozwoliły również na scharakteryzowanie spektrum zaburzeń molekularnych w raku sromu i umożliwiły wytypowanie potencjalnych markerów molekularnych dla oceny ryzyka progresji i wznowy tego typu nowotworu.

Znaczenie wybranych zaburzeń molekularnych badane jest w warunkach hodowli komórkowej. Zakład dysponuje szeregiem linii komórkowych wykorzystywanych do weryfikacji funkcjonalnego wpływu zmian molekularnych na procesy komórkowe związane z transformacją nowotworową. Prowadzone eksperymenty obejmują badania dotyczące zarówno nieprawidłowej ekspresji określonych białek, niewłaściwego poziomu wybranych niekodujących RNA czy mutacji punktowych. Istotna część badań podstawowych zorientowana jest na poznanie funkcji białka HAX-1 komórce i jego roli w procesie nowotworzenia ze szczególny uwzględnieniem jego roli w rozwoju raka piersi.

W zakładzie wykorzystywane są narzędzia biologii molekularnej umożliwiające analizę materiału biologicznego od chorych, oparte głównie o reakcję PCR i sekwencjonowanie DNA oraz barwienie i obserwacje mikroskopowe preparatów tkankowych. Prowadzone eksperymenty in vitro obejmują modyfikowanie materiału genetycznego metodą CRISPR/Cas9, modulowanie poziomu ekspresji określonych białek i niekodujących RNA oraz towarzyszące im obserwacje z użyciem mikroskopii fluorescencyjnej oraz testy określające zmiany fenotypu komórki. Wykorzystywane są również metody analizy interakcji pomiędzy białkami a także określonymi białkami a RNA i DNA.

 

 

WYBRANE PUBLIKACJE NAUKOWE

 

ranscriptomic Classification of Pituitary Neuroendocrine Tumors Causing Acromegaly Julia Rymuza, Paulina Kober, Natalia Rusetska, Beata J. Mossakowska, Maria Maksymowicz, Aleksandra Nyc, Szymon Baluszek, Grzegorz Zieliński, Jacek Kunicki, Mateusz Bujko; Cells 2022, 11(23), 3846; https://doi.org/10.3390/cells11233846

The RNA-Binding Landscape of HAX1 Protein Indicates Its Involvement in Translation and Ribosome Assembly Anna Balcerak, Ewelina Macech-Klicka, Maciej Wakula, Rafal Tomecki, Krzysztof Goryca, Malgorzata Rydzanicz, Mateusz Chmielarczyk, Malgorzata Szostakowska-Rodzos, Marta Wisniewska, Filip Lyczek, Aleksandra Helwak, David Tollervey, Grzegorz Kudla, Ewa A Grzybowska; Cells. 2022 Sep 20;11(19):2943. doi: 10.3390/cells11192943.

Difference in miRNA Expression in Functioning and Silent Corticotroph Pituitary Adenomas Indicates the Role of miRNA in the Regulation of Corticosteroid Receptors Beata J Mossakowska, Paulina Kober, Natalia Rusetska, Joanna Boresowicz, Maria Maksymowicz, Monika Pękul, Grzegorz Zieliński 3, Andrzej Styk, Jacek Kunicki, Tomasz Mandat, Mateusz Bujko; Int J Mol Sci. 2022 Mar 5;23(5):2867. doi: 10.3390/ijms23052867.

Mechanisms of Resistance to Photodynamic Therapy (PDT) in Vulvar Cancer Beata Joanna Mossakowska, Somayeh Shahmoradi Ghahe, Dominik Cysewski, Anna Fabisiewicz, Barbara Tudek, Janusz Aleksander Siedlecki; Int J Mol Sci. 2022 Apr 8;23(8):4117. doi: 10.3390/ijms23084117

The interactome of multifunctional HAX1 protein suggests its role in the regulation of energy metabolism, de-aggregation, cytoskeleton organization and RNA-processing Maciej Wakula, Anna Balcerak, Tymon Rubel, Mateusz Chmielarczyk, Ryszard Konopinski, Filip Lyczek, Ewa A Grzybowska; Biosci Rep . 2020 Nov 27;40(11):BSR20203094. doi: 10.1042/BSR20203094

Inflammatory Proteins HMGA2 and PRTN3 as Drivers of Vulvar Squamous Cell Carcinoma Progression Agnieszka Fatalska, Natalia Rusetska, Elwira Bakuła-Zalewska, Artur Kowalik, Sebastian Zięba, Agnieszka Wroblewska, Kamil Zalewski, Krzysztof Goryca, Dominik Domański, Magdalena Kowalewska; Cancers (Basel) . 2020 Dec 23;13(1):27. doi: 10.3390/cancers13010027.

HAX1 impact on collective cell migration, cell adhesion, and cell shape is linked to the regulation of actomyosin contractility Anna Balcerak, Alicja Trebinska-Stryjewska, Maciej Wakula, Mateusz Chmielarczyk, Urszula Smietanka, Tymon Rubel, Ryszard Konopinski, Ewelina Macech-Klicka, Renata Zub, Ewa Anna Grzybowska; Mol Biol Cell . 2019 Dec 1;30(25):3024-3036. doi: 10.1091/mbc.E19-05-0304

USP8 mutations in corticotroph adenomas determine a distinct gene expression profile irrespective of functional tumour status. Bujko M, Kober P, Boresowicz J, Rusetska N, Paziewska A, Dąbrowska M, Piaścik A, Pękul M, Zieliński G, Kunicki J, Bonicki W, Ostrowski J, Siedlecki JA, Maksymowicz M.Eur J Endocrinol. 2019 Dec;181(6):615-627. doi: 10.1530/EJE-19-0194.

Cytoplasmic HAX1 Is an Independent Risk Factor for Breast Cancer Metastasis. Trebinska-Stryjewska A, Szafron L, Rembiszewska A, Wakula M, Tabor S, Sienkiewicz R, Owczarek J, Balcerak A, Felisiak-Golabek A, Grzybowska EA. J Oncol. 2019 Apr 10;2019:6375025. doi: 10.1155/2019/6375025.

Somatic mutation profiling of vulvar cancer: Exploring therapeutic targets Sebastian Zięba, Artur Kowalik, Kamil Zalewski, Natalia Rusetska, Krzysztof Goryca, Agata Piaścik, Marcin Misiek, Elwira Bakuła-Zalewska, Janusz Kopczyński, Kamil Kowalski, Jakub Radziszewski, Mariusz Bidziński, Stanisław Góźdź, Magdalena Kowalewska; Gynecol Oncol. 2018 Sep;150(3):552-561. doi: 10.1016/j.ygyno.2018.06.026.