Kierownik: dr n. med. Zbigniew Jodkiewicz

Tel. +48 (22) 57-09-147 (sekretariat)                                     

Tel. +48 (22) 57-09-261 (sekr. medyczny)                            

Tel. +48 (22) 57-09-132 (sekr. medyczny                              

Fax. +48 (22) 57-09-218

email:   zrt@coi.pl

Rys historyczny

Instytut został założony 29 maja 1932 z inicjatywy i na prośbę Marii Skłodowskiej-Curie jako Instytut Radowy przy ulicy Wawelskiej. Jego pierwszym szefem została Bronisława Dłuska, siostra Marii Skłodowskiej-Curie. Maria ofiarowała nowej placówce gram radu, będący jej własnością. Był on podstawą rozpoczęcia działalności instytutu. Podstawową formą leczenia było napromienianie. Oddział Rentgenoterapii rozwinął się przez lata w nowoczesny Zakład Radioterapii II.

Najważniejsze kierunki działalności klinicznej

W ramach Zakładu prowadzona jest radioterapia pacjentów z nowotworami we wszystkich lokalizacjach narządowych.

W ciągu roku leczonych jest około 1700 pacjentów w tym 1450 leczonych ambulatoryjnie i 250 hospitalizowanych. U 70 % stosowane są procedury radioterapii radykalnej. W lokalizacjach, które tego wymagają (nowotwory rejonu głowy i szyi, nowotwory piersi po mastektomii) stosowane są procedury wysokospecjalistyczne IMRT (razem z technikami dynamicznymi VMAT).

Dzieci stanowią ponad 7% ogółu napromienianych, są to pacjenci głownie z nowotworami OUN (ośrodkowego układu nerwowego), układu chłonnego, mięsakami tkanek miękkich. U wszystkich dzieci stosuje się wysokospecjalistyczne procedury radioterapii konformalnej, w tym: IMRT (z modulacją intensywności dawki, wraz z technikami dynamicznymi VMAT), IGRT (bramkowana), TBI (napromienianie całego ciała). Ściśle współpracujemy z Kliniką Onkologii Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie w leczeniu dzieci chorych na nowotwory złośliwe.

Najważniejsze kierunki badań naukowych

 • Opracowanie nowych technik napromieniania, szczególnie w nowotworach wieku dziecięcego – radioterapia konformalna, IMRT, techniki dynamiczne – VMAT, z objęciem kontroli jakości planowania i realizacji.
 • Ocena ryzyka wystąpienia wtórnych nowotworów w obrębie ośrodkowego układu nerwowego po leczeniu napromienianiem przeprowadzonym w dzieciństwie.
 • Ocena odległych wyników leczenia skojarzonego u pacjentów z nowotworami inwazyjnymi i przedinwazyjnymi piersi.
 • Opracowanie algorytmu oceny funkcji gruczołu tarczowego u pacjentów napromienianych z powodu nowotworów głowy i szyi.

Urządzenia terapeutyczne i diagnostyczne

 • Trzy akceleratory SYNERGY firmy ELEKTA z możliwością realizacji technik IGRT, IMRT oraz technik dynamicznych VMAT. Aparaty wyposażone są w MLC, EPID, CBCT (XVI) co znacząco wpływa na jakość i szybkość realizacji procedur terapeutycznych uwzględniając przede wszystkim konformalne dopasowanie pól terapeutycznych do obszarów tarczowych, a co za tym idzie, większą ochronę tkanek zdrowych. Akceleratory pracują w zintegrowanej linii radioterapii gwarantującej zachowanie wysokiej jakości świadczonych usług medycznych i wypełnienie rygorystycznych wymogów określonych w ustawie Prawo Atomowe oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.
 • Tomograf komputerowy firmy GE i opcją obrazowania 4D i z opcją symulacji wirtualnej.

Systemy planowania leczenia

 • MONACO firmy CMS ELECTA w zakresie technik VMAT.
 • Oncentra Master Plan firmy Nucletron,

System zarządzania i weryfikacji leczenia

 • MOSAIQ firmy IMPAC Medical Systems.

Wybrane publikacje

 1. Z. Jodkiewicz, B. Trzaska, D. Rosińska- Okrasa, W. Michalski, J. Skoczylas „Znaczenie zmiany techniki napromieniania w celu redukcji powikłań ze strony mięśnia sercowego u pacjentek napromienianych po zabiegu oszczędzającym z powodu raka piersi.” Nowotwory J. of Oncology 2013; 63,6: 449-455
 1. B. Kozakiewicz, E. Dmoch-Gajzlerska,K. Roszkowska-Purska „Carcinomas and sarcomas of Bartholin gland.” A report of nine cases and review of the literature. Eur. J. Gynecolgy. Oncology.
 1. K. Pędziwiatr, A. Skowrońska-Gardas, M. Chojnacka „Spinal cord ependymoma in children – Results of postoperative radiotherapy.” Radiotherapy and Oncology 2013,vol. 106 (2), 181-185
 1. D. Perek, M. Perek-Polnik, B. Dembowska M. Drogosiewicz, W. Grajkowska, M. Lastowska, M. Chojnacka, I. Filipek, M. Tarasińska, M. Roszkowski „ Treatment results of metastatic medulloblastoma (M2 and M3 according to Chang classification) in children over 3 years of age, experience from one institution-meeting abstract.” Neuro-Oncology 2013: 15(supl.3):iii168
 1. M. Chojnacka, K. Pędziwiatr, A. Skowrońska-Gardas, M. Perek-Polnik, D. Perek, P. Olasek. Second brain tumors following central nervous system radiotherapy in childhood. Br J Radiol 2014;87:20140211
 1. M. Chojnacka, A. Zygmuntowicz-Piętka, A. Semaniak, K. Pędziwiatr, R. Dąbrowski, A. Skowrońska-Gardas. Volumetric modulated arc therapy versus 3D conformal radiotherapy for selected childhood neoplasms. Journal of Radiotherapy in Practice (2015) 14, 35-42. (on-line 21.11.2014).
 1. M. Frączak, J. Sobocki, K. Pędziwiatr, E. Skrocki, N. Piotrowicz, D. Tyc-Szczepaniak, E. Koeab-Chrzanowska, P. Hevelke, M. Keasnodębski, W. Koszewski. Robotic stereotactic body radiation therapy for liver-limited malignant tumors. Wideochirurgia i inne techniki małoinwazyjne 2014 Dec;9(4):511-6
 1. K. Kozakiewicz, M. Chędzińska, E. Dmoch-Gajzlerska. Assessment of the TATI marker in patients with carcinoma of the uterine body 17 years after treatment. Eur. J. Gynaec. Oncol. 2014, XXXV, 1,39-43.
 1. E. Dmoch-Gajzlerska, B. Kozakiewicz, M. Chądzińska. Women s Knowledge Regarding the Effects of Cigarrette Smoking and Human Papillomavirus Infection on the Development of Cervical Cancer. Clinikal Onkology 2014 (26), 6,358.
 1. B. Kozakiewicz, E. Dmoch-Gajzlerska, K. Roszkowska-Purska. Carcinomas and sarcomas of the Bartholin gland. A report of nine casas and review of the literature. Eur J Gynaecol Onkol. 2014;35(3):243-9.
 1. Z. Jodkiewicz, B. Kozakiewicz, K. Roszkowska-Purska, B. Trzaska. Angiosarcoma w obszarze napromienianym po 16 latach obsewacji u chorej na raka piersi leczonej oszczędzająco – analiza przypadku. Nowotwory Journal of Oncology. 2014, 64, 5, 396-400.
 1. B. Kozakiewicz, E. Dmoch-Gajzlerska, M. Chądzińska, Z. Jodkiewicz „ Assessment of 20 Year Survival in Men with Breast Cancer.” Clinical Oncology 2015; 27, 3: 184-185
 1. Z. Jodkiewicz, W. Michalski, A. Cichocki, B. Trzaska, B. Kozakiewicz „ 25 – years experience in the breast conserving treatment of women with early invasive breast cancer.” Nowotwory J. of Oncology. 2015; 65, 3: 197-205
 1. J. Winek, I. Barańska, Z. Jodkiewicz, R. Langfort, T. M. Orłowski, E. Rogala, J. Usiekniewicz, K. Roszkowski-Śliż. „Dowody, preferencje, rekomendacje. Manowce medycyny faktów – prezentacja przypadku chorego na raka gruczołowego płuca.” Nowotwory J. of Oncology. 2015; 65, 5, 428-434
 1. M. Chojnacka, A. Zygmyntowicz-Piętka, A. Semaniak, K. Pędziwiatr, R. Dąbrowski, A. Skowrońska-Gardas. „Volumetric modulated arc therapy versus 3D conformal radioterapy for selected childhood neoplasms.” Jurnal of Radioterapy in Practice. 2015; 14, 35-42

Kadra

Kierownik Zakładu Radioterapii II – dr n. med. Zbigniew Jodkiewicz

Zespół Lekarski:

 • Dr n. med. Elżbieta Chmielewska                                  
 • Dr n. med. Marzanna Chojnacka                                     
 • Dr n. med. Barbara Kozakiewicz                                   
 • Dr n. med. Katarzyna Pędziwiatr                                   
 • Lek. med. Małgorzata Gidzińska-Wielgosz                   
 • Lek. med. Dorota Rosińska-Okrasa                               
 • Lek. med. Izabela Śliwowska-Szymankiewicz  
 • Lek. med. Anna Danek                                      
 • Lek. Barbara Trzaska                                         
 • Lek. Ewa Tragarz                                                             
 • Lek. Seema Vyas                                                 
 • Lek. Katarzyna Ziemba                                      
 • Lek. Paweł Pawłowski                                       

Kierownik Zespołu Techników Medycznych – mgr Sławomir Pleśniak

Zespół Techników Medycznych: 40 techników którzy są odpowiedzialni za przygotowanie i przeprowadzenie zatwierdzonego leczenia napromienianiem

Sekretariat medyczny i kierownika

Pracownia Tomografii Komputerowej*

Oddział Radioterapii Kliniki Onkologicznej*

Pracownia Dozymetrii i Planowania Leczenia Zakładu Fizyki Medycznej*

Pielęgniarki i Salowi Przychodni Kliniki Onkologicznej*

Sekcja konserwacji aparatury radioterapeutycznej Działu Gospodarki Aparaturowej*