Tel. kontaktowy (22) 546 23 99
Adres e-mailowy edyta.derezinska-wolek [at] pib-nio.pl
Zespół:

Adiunkt: dr n. med. Maria Maksymowicz – Koordynator Laboratorium Mikroskopii Elektronowej

Specjalista biolog:  mgr Agata Dalka, mgr Elżbieta Kulczycka, mgr Aleksandra Nyc,

Specjalista: mgr Monika Chodowska, mgr Agnieszka Grabuś

Diagnosta laboratoryjny: mgr Anna Kałużyńska, mgr Monika Pękul, mgr Agata Piaścik, mgr Beata Puton, mgr Monika Turek

Technik analityki medycznej: mgr Magdalena Bogacińska, mgr Anna Galicka,  Ewa Kamińska, Ewa Kołakowska-Ruszczak, Małgorzata Kubiak, Aneta Lewicka, Anna, Daria Owczarek, Iwona Probe, Monika Suska-Węgier

Technik medyczny: Magdalena Giza, lic. Lucyna Michoń

Technik: Barbara Utrata, Anna Wysocka

Pomoc laboratoryjna: Katarzyna Kaczyńska, Dorota Roszkowska-Krzysztofik

Dane teleadresowe
Adres Ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa
telefon (22) 546 23 69 Punkt Przyjęć

(22) 546 20 06 Laboratorium

(22) 546 33 62 Laboratorium

e-mail patologia [at] pib-nio.pl
 

Struktura i opis działalności

Pracownia Histopatologii Zakładu Patomorfologii Nowotworów oferuje przygotowanie techniczne szerokiego zakresu badań histopatologicznych, histochemicznych, immunohistochemicznych oraz z wykorzystaniem mikroskopii elektronowej. Badania diagnostyczne wykonywane są dla klinik Narodowego Instytutu Onkologii-Państwowego Instytutu Badawczego , a także na potrzeby innych instytucji.

Pracownia wyposażona jest w nowoczesną, najwyższej klasy aparaturę do przeprowadzenia badań tkanek, ich zatapiania, krojenia, barwienia metodą Hematoksylina–Eozyna, barwienia metodami histochemicznymi oraz immunohistochemicznymi umożliwiającą uzyskanie doskonałej jakości preparatów poddawanych systematycznej  wewnątrz- i zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości zapewniając wysoki standard świadczonych usług diagnostycznych.

Pracownia prowadzi szybką diagnostykę histopatologiczą w ramach pakietu onkologicznego.

Badania realizowane są w oparciu o zespół doświadczonych diagnostów laboratoryjnych, biologów i techników laboratoryjnych.

W skład Pracowni Histopatologii ZdPN wchodzą Laboratorium Immunohistochemii i Technik Specjalnych oraz Laboratorium Mikroskopii Elektronowej

Lokalizacja Pracowni Histopatologii

Zakład  Patomorfologii Nowotworów

Budek Curieterapii, piętro 1

Inne informacje

Pracownia posiada liczne certyfikaty uczestnictwa w międzynarodowych kontrolach jakości wykonywanych badań:

–  metodą Hematoksylina – Eozyna (UKNeqas)

–  histochemicznych (UKNeqas)

– immunohistochemicznych  (UKNegas)

LABORATORIA:

 • Laboratorium Immunohistochemii i Technik Specjalnych
  (22) 546 21 65 Rejestracja, (22) 546 25 66 Laboratorium
  Pracownicy:
  Specjalista biolog:  mgr Elżbieta KulczyckaDiagnosta laboratoryjny: mgr Agata Piaścik, mgr Beata Puton,Technik analityki medycznej:  Daria Owczarek, Monika Suska-Węgier
  Adres: Ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa
  telefon:
  (22) 546 21 65 Rejestracja(22) 546 25 66 Laboratorium
  e-mail: patologia [at] pib-nio.pl
  Laboratorium prowadzi działalność w zakresie identyfikacji substancji o charakterze antygenowym w komórkach i tkankach z wykorzystaniem swoistych przeciwciał. Działalność w tym zakresie prowadzona jest dla klinik NIO-PIB oraz w ramach konsultacji zewnętrznych. Barwienia immunohistochemiczne (IHC) w preparatach histopatologicznych i cytologicznych wykonywane są metodą peroksydazową. Laboratorium dysponuje bardzo szerokim panelem ponad 250 przeciwciał dostarczanych przez wyspecjalizowane światowe firmy znajdujące zastosowanie w diagnostyce różnicowej wielu chorób, szczególnie nowotworów złośliwych. Badania wykonywane są z wykorzystaniem wystandaryzowanych metod automatycznych.  Laboratorium ściśle kontroluje  jakość wykonywanych barwień poprzez regularne uczestnictwo w zewnętrznej kontroli jakości wykonywanych badań. Oceny badań mieszczą się w zakresie wysokiego standardu demonstracji wskazanych antygenów w tkance.
 • Laboratorium Mikroskopii Elektronowej
  Tel: +48 22 546 28 08
  Kierownik: Dr n. med. Imię Maria Maksymowicz

  Tel. kontaktowy: +48 22 546 28 08

  Adres e-mailowy: maria.maksymowicz [at] pib-nio.pl

  Zespół:

  1.       Monika Pękul, mgr biologii – młodszy asystent diagnostyki laboratoryjnej

  2.       Aleksandra Nyc, mgr biologii – specjalista biolog

  Lokalizacja:
  Laboratorium Mikroskopii Elektronowej mieści się w Budynku Diagnostyczno-Badawczym (F), na II piętrze, na prawo od windy i zajmuje pokoje 2 – 8.
  Telefony:

  22 546 28 08 (adiunkt, pok. 5),

  22 546 23 42 (laboratorium pok. 3),

  22 546 28 36 (laboratorium pok. 7),

  22 546 28 50 (mikroskop elektronowy, pok. 4),

  22 546 27 29 (pokój asystentów, nr 8)

  e-mail: maria.maksymowicz [at] pib-nio.pl

  Struktura i opis działalności
  Laboratorium Mikroskopii Elektronowej (wcześniej – pracownia) funkcjonuje w ramach Zakładu Patomorfologii Nowotworów  od 1996r. Laboratorium jest w pełni wyposażone w sprzęt przeznaczony do badań ultrastrukturalnych, w tym transmisyjny mikroskop elektronowy Philips CM120 BioTWIN z systemem komputerowym i kamerą cyfrową Veleta, dwa ultramikrotomy przeznaczone do sporządzania preparatów ultracienkich, mikroskopy świetlne, cieplarki, wagi laboratoryjne itd.

  W Laboratorium ME prowadzone są badania diagnostyczne (jako badania uzupełniające w ramach badań patomorfologicznych) oraz badania naukowe w oparciu o zgromadzoną bazę ponad 6 tys. przypadków guzów przysadki i okolicy siodła tureckiego, a także badanie amyloidozy metodą mikroskopii immuno-elektronowej (w ramach grantu ABM).

  Zakres działalności
  Badanie diagnostyczne wykonywane w Laboratorium Mikroskopii Elektronowej ZPN NIO-PIB obejmuje ocenę ultrastrukturalną nowotworów, przede wszystkim guzów przysadki oraz innych nowotworów układu dokrewnego, niektórych rzadkich nowotworów tkanek miękkich oraz nowotworów OUN i niektórych nowotworów onkocytarnych. Od pięciu lat w laboratorium prowadzone są także pilotażowe badania przypadków podejrzenia amyloidozy metodą mikroskopii immuno-elektronowej.

  Materiał do oceny mikroskopowo-elektronowej powinien być jednoczasowo nadesłany wraz z materiałem do oceny histologicznej do punktu przyjęć w ZPN, gdzie jest rejestrowany. Materiał do badania ME wymaga oddzielnego skierowania i przygotowania specjalnego roztworu utrwalającego. Po zgłoszeniu do Laboratorium ME zapotrzebowania na wykonanie badania roztwór taki jest przed zabiegiem dostarczany na Blok Operacyjny.

  W przypadku podmiotów zewnętrznych materiał pobrany w drodze biopsji aspiracyjnej lub chirurgicznej powinien być natychmiast umieszczony w roztworze utrwalającym przeznaczonym do mikroskopii elektronowej i dostarczony w jak najkrótszym czasie do Laboratorium ME.

  W wyjątkowych przypadkach materiał po pobraniu można utrwalić rutynowo w 10% zbuforowanej formalinie pH 7,2-7,4 i zatopić w bloczkach parafinowych. Nie należy przetrzymywać materiału w formalinie dłużej niż 12-48 godz. Bloczki parafinowe należy przekazać do laboratorium ME wraz z danymi pacjenta oraz z preparatami zabarwionymi rutynowo hematoksyliną i eozyną (o ile takie wykonano). Preparaty uzyskane z bloczków parafinowych nie będą spełniały wymogów dobrej jakości.

  Dla podmiotów zewnętrznych wykonuje się również badania konsultacyjne w oparciu o wcześniej przygotowany materiał dostarczony w postaci bloczków epoksydowych lub preparatów skrojonych na siatki.

  Najnowsze publikacje:

  1.       Mossakowska BJ, Kober P, Rusetska N, Boresowicz J, Maksymowicz M, Pękul M, Zieliński G, Styk A, Kunicki J, Mandat T, Bujko M. Difference in miRNA Expression in Functioning and Silent Corticotroph Pituitary Adenomas Indicates the Role of miRNA in the Regulation of Corticosteroid Receptors. Int J Mol Sci. 2022; 23(5):2867. doi: 10.3390/ijms23052867.

  2.       Bujko M, Kober P, Boresowicz J, Rusetska N, Zeber-Lubecka N, Paziewska A, Pękul M, Zieliński G, Styk A, Kunicki J, Ostrowski J, Siedlecki JA, Maksymowicz M. Differential microRNA Expression in USP8-Mutated and Wild-Type Corticotroph Pituitary Tumors Reflect the Difference in Protein Ubiquitination Processes. J Clin Med. 2021; 10(3):375. doi: 10.3390/jcm10030375.

  3.       Rak B, Maksymowicz M, Pękul M and Zieliński G. Clinical, Biological, Radiological, Pathological and Immediate Post-Operative Remission of Sparsely and Densely Granulated Corticotroph Pituitary Tumors: A Retrospective Study of a Cohort of 277 Patients With Cushing’s Disease. Front Endocrinol (Lausanne). 2021; 12:672178. doi: 10.3389/fendo.2021.672178.

  4.       Rusetska N, Kober P, Król SK, Boresowicz J, Maksymowicz M, Kunicki J, Bonicki W, Bujko M: Invasive and Noninvasive Nonfunctioning Gonadotroph Pituitary Tumors Differ in DNA Methylation Level of LINE-1 Repetitive Elements. J Clin Med 2021; 10:1-12, DOI:10.3390/jcm10040560

  5.       Kunicki J, Rzewuska N, Maksymowicz M, Matyja E, Grajkowska W. Metastasis of breast adenocarcinoma to pituitary adenoma. Pol Arch Intern Med. 2021; 131(10):16052. doi: 10.20452/pamw.16052.

  6.       Moszczyńska E, Grajkowska W, Maksymowicz M, Malicka J, Szalecki M, Prokop-Piotrkowska M. Giant plurihormonal pituitary adenoma in a child – case study. J Pediatr Endocrinol Metab. 2021; 34(11):1469-1473. doi: 10.1515/jpem-2021-0094.

  7.       Stelmachowska-Banaś M, Maksymowicz M, Kolasińska-Ćwikła A, Zieliński G, Korbonits M, Zgliczyński W. Pituitary carcinoma as a rare cause of liver metastases successfully treated with temozolomide. Pol Arch Intern Med. 2021 Dec 22. doi: 10.20452/pamw.16178. Epub ahead of print. PMID: 34935323.

  8.       Witek P, Maksymowicz M, Szamotulska K, Piaścik A, Wojciechowska-Luźniak A, Stasiewicz A, Witek J, Zielinski G. MGMT expression in pituitary corticotroph adenomas and its relationship to clinical, pathological, and ultrastructural parameters in patients with Cushing’s disease. Folia Neuropathol. 2020; 58(4):357-364. doi: 10.5114/fn.2020.102438.

  9.       Boresowicz J, Kober P, Rusetska N, Maksymowicz M, Paziewska A, Dąbrowska M, Zeber-Lubecka N, Kunicki J, Bonicki W, Ostrowski J, Siedlecki JA, Bujko M. DNA Methylation Influences miRNA Expression in Gonadotroph Pituitary Tumors. Life (Basel). 2020; 10(5):59. doi: 10.3390/life10050059.

  10.   Boresowicz J, Kober P, Rusetska N, Maksymowicz M, Paziewska A, Dąbrowska M, Zeber-Lubecka N, Kunicki J, Bonicki W, Ostrowski J, Siedlecki JA, Bujko M. The Search of miRNA Related to Invasive Growth of Nonfunctioning Gonadotropic Pituitary Tumors. Int J Endocrinol. 2020; 2020:3730657. doi: 10.1155/2020/3730657.

  11.   Rak B, Maksymowicz M, Grzywa TM, Sajjad E, Pękul M, Włodarski P, Zieliński G. Pituitary tumours – a large retrospective single-centre study of over 2300 cases. Experience of a tertiary reference centre. Endokrynol Pol. 2020; 71(2):116-125. doi: 10.5603/EP.a2020.0011.

  12.   Zielinski G, Ozdarski M, Maksymowicz M, Szamotulska K, Witek P. Prolactinomas: Prognostic Factors of Early Remission After Transsphenoidal Surgery. Front Endocrinol (Lausanne). 2020; 11:439. doi: 10.3389/fendo.2020.00439.

  13.   Bujko M, Kober P, Boresowicz J, Rusetska N, Paziewska A, Dąbrowska M, Piaścik A, Pękul M, Zieliński G, Kunicki J, Bonicki W, Ostrowski J, Siedlecki JA, Maksymowicz M. USP8 mutations in corticotroph adenomas determine a distinct gene expression profile irrespective of functional tumour status. Eur J Endocrinol. 2019; 181(6):615-627. doi: 10.1530/EJE-19-0194.

  14.   Zieliński G, Sajjad EA, Maksymowicz M, Pękul M, Koziarski A. Double pituitary adenomas in a large surgical series. Pituitary. 2019; 22(6):620-632. doi: 10.1007/s11102-019-00996-2.

  15.   Kałużny M, Zieliński G, Maksymowicz M, Bolanowski M. Hypopituitarism secondary to pituitary metastasis from small cell lung cancer. Pol Arch Intern Med. 2019; 129(6):419-421. doi: 10.20452/pamw.4483.

  16.   Grzywa TM, Klicka K, Rak B, Mehlich D, Garbicz F, Zieliński G, Maksymowicz M, Sajjad E, Włodarski PK. Lineage-dependent role of miR-410-3p as oncomiR in gonadotroph and corticotroph pituitary adenomas or tumor suppressor miR in somatotroph adenomas via MAPK, PTEN/AKT, and STAT3 signaling pathways. Endocrine. 2019; 65(3):646-655. doi: 10.1007/s12020-019-01960-7.

  17.   Kober P, Boresowicz J, Rusetska N, Maksymowicz M, Paziewska A, Dąbrowska M, Kunicki J, Bonicki W, Ostrowski J, Siedlecki JA, Bujko M. The Role of Aberrant DNA Methylation in Misregulation of Gene Expression in Gonadotroph Nonfunctioning Pituitary Tumors. Cancers (Basel). 2019; 11(11):1650. doi: 10.3390/cancers11111650.

  18.   Zielinski G, Podgorski A, Maksymowicz M, Witek P, Koziarski A. A 39-Year-Old Woman with Progressive Vision Impairment. Brain Pathol. 2018; 28(1):127-128. doi: 10.1111/bpa.12577.

  19.   Boresowicz J, Kober P, Rusetska N, Maksymowicz M, Goryca K, Kunicki J, Bonicki W, Bujko M. Telomere length and TERT abnormalities in pituitary adenomas. Neuro Endocrinol Lett. 2018; 39(1):49-55. PMID: 29803207.

  20.   Garbicz F, Mehlich D, Rak B, Sajjad E, Maksymowicz M, Paskal W, Zieliński G, Włodarski PK. Increased expression of the microRNA 106b~25 cluster and its host gene MCM7 in corticotroph pituitary adenomas is associated with tumor invasion and Crooke’s cell morphology. Pituitary. 2017; 20(4):450-463. doi: 10.1007/s11102-017-0805-y.

  21.   Witek P, Zieliński G, Szamotulska K, Maksymowicz M, Kamiński G. Clinicopathological predictive factors in the early remission of corticotroph pituitary macroadenomas in a tertiary referral centre. Eur J Endocrinol. 2016; 174(4):539-49. doi: 10.1530/EJE-15-1226.

  Ważniejsze doniesienia zjazdowe:

  1.       Trofimiuk-Muldner M, Kluczyński Ł, Zieliński G, Sokołowski G, Maksymowicz M, Pękul M, Hubalewska-Dydejczyk A. An Asynchronous Double Growth Hormone Secreting Pituitary Adenoma as a Cause of Rapid Tumor Regrowth After Initially Successful Surgery. Journal of the Endocrine Society, Abstract Supplement 2020, Volume 4, | A613. doi: 10.1210/jendso/bvaa046 |

  2.       Witek P, Maksymowicz M, Szamotulska K, Stasiewicz A, Wojciechowska-Luźniak A, Zieliński G. Cushing’s disease: Assessment of MGMT expression in pituitary corticotroph tumors and its relationship to clinical, pathological and ultrastructural parameters. 22nd European Congress of Endocrinology, 5-9 September 2020. Endocrine Abstracts, September 2020, Volume 70, ISSN 1479-6848 (online). DOI: 10.1530/endoabs.70. AEP574

  3.       Łebek-Szatańska A, Stelmachowska-Banaś M, Zieliński G, Zgliczyński W, Nowak KM, Styk A, Maksymowicz M, Roszkowska-Purska K, Papierska L. Corticotropinoma as the underlying cause of intermittent Cushing’s syndrome in a patient previously diagnosed with primary pigmented adrenocortical disease (PPNAD) – a case report. Endocrine Abstracts (2019) 63 GP11 | DOI: 10.1530/endoabs.63.GP11. 21st European Congress of Endocrinology, Lyon, France, 18 – 21 May 2019

  4.       Witek P, Ozdarski M, Maksymowicz M, Styk A, Szamotulska K, Zielinski G. Prolactinomas in women: clinical, neuroradiological and pathological predictive factors for efficacy of transphenoidal surgery. Endocrine Abstracts (2019) 63 P1054 | DOI: 10.1530/endoabs.63.P1054. 21st European Congress of Endocrinology, Lyon, France, 18 – 21 May 2019

  5.       Rak B, Grzywa TM, Garbicz F, Mehlich D, Kuśmierczyk Z, Dobroszek S, Maksymowicz M, Sajjad E, Zieliński G, Włodarski PK. The Mechanism Of The MicroRNA-dependent Regulation Of The Invasiveness In Pituitary Adenomas. 100th Annual Meeting of the Endocrine Society March 17 – 20, 2018, Chicago. Endocrine Reviews 2018; Volume 39, Issue 2 Supplement: SUN-628-LB. https://www.endocrine.org/meetings/endo-annual-meetings/abstract-details?ID=8106

  6.       Kunicki J, Maksymowicz M, Bonicki W. Clinico-pathological study of invasive macroadenomas with infrasellar direction of invasion. V Congress of Polish Society of Neuroendocrinology, 21–22 September 2018, Kraków. Endokrynologia Polska 2018; 69(5):629.

  7.       Kurowska M, Malicka J, Oszywa-Chabros A, Zieliński G, Maksymowicz M, Tarach JS. Long-term subclinical Cushing’s disease in patient with corticotroph macroadenoma — case report. V Congress of Polish Society of Neuroendocrinology, 21–22 September 2018, Kraków. Endokrynologia Polska 2018; 69(5):629-630.

  Aktualnie realizowane granty:

  NCN – 2019/35/N/NZ5/03121 – Znaczenie mutacji w genie TP53 w kortykotropowych guzach przysadki – mgr Monika Pękul

  ABM – 2021/ABM/01/00039 – Badanie STARLIGHT (jako współwykonawca, w ramach Konsorcjum utworzonego przez Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie)

  Grant wewnętrzny NIO-PIB – Poszukiwanie nowych kliniczno-patologicznych czynników prognostycznych i predykcyjnych w somatotropowych gruczolakach przysadki wywołujących akromegalię – ocena molekularna, immunohistochemiczna i mikroskopowo-elektronowa guzów (wykonawca).