Kierownik:

 

Pracownicy:

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Olszewski

dr n. med. Jan Faryna

St. specjalista – cytomorfolog  mgr Magdalena Beata Wójcińska

Mł. asystent diagnostyki laboratoryjnej: mgr Aleksandra Florek, mgr inż. Renata Jonasz, mgr Katarzyna Kalinowska

Specjalista biolog:  mgr Monika Kawecka, mgr Klaudia Suska

 

 

Adres: Ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa  
Telefony:

(22) 546 22 55 Laboratorium

(22) 546 32 98 Laboratorium

(22) 546 21 04 Pokój Cytomorfologa

(22) 546 33 24 Pokój Cytomorfologa

 
Fax: (22) 546 29 80  
e-mail: cytologia [at] pib-nio.pl  
Struktura i opis działalności

Pracownia Cytologii realizuje badania z zakresu oceny preparatów cytologii ginekologicznej oraz cytologii klinicznej z  biopsji cienkoigłowych guzów tarczycy, piersi, węzłów chłonnych, płuc, nerek, okolicy głowy i szyi i innych narządów oraz płynów z jam ciała i płynów mózgowo-rdzeniowych.

Pracownia wyposażona jest w nowoczesne, zintegrowane urządzenia pozwalające na standaryzację procesu barwienia oraz zaklejania szkiełek z pobranym materiałem biologicznym.

W roku 2017 wprowadzono w Pracowni Cytologii do rutynowego postępowania diagnostycznego, badanie cytologii ginekologicznej na podłożu płynnym, czyli LBC (Liquid Based Cytology). LBC to badanie, które – podobnie jak konwencjonalna cytologia – pozwala wykryć nieprawidłowe zmiany w obrębie szyjki macicy. Cytologia na podłożu płynnym jest metodą znacznie dokładniejszą, dzięki czemu charakteryzuje się nawet dwukrotnie większą wykrywalnością wszelkich nieprawidłowości, m.in. raka szyjki macicy – nawet we wczesnym stadium rozwoju.

Wyniki cytologii ginekologicznej opracowywane są w systemie Bethesda. Ponadto, Pracownia prowadzi ocenę statystyczną wyników badań, ocenę jakości i zgodności wyników cytologicznych i histopatologicznych.

Badania realizowane w ramach Pracownii Cytologii wykonywane są przez zespół doświadczonych lekarzy, diagnostów laboratoryjnych i biologów.

Lokalizacja:
Pracownia Cytologii

Zakład Patomorfologii Nowotworów

Budek Centrum Profilaktyki Nowotworów, piętro 1

Informacje dodatkowe:

Pracownia realizuje etap podstawowy Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy oraz uczestniczy w pilotażu badań HPV-DNA.