Sekretariat: Justyna Korzeniewska
Lokalizacja URSYNÓW – adres: ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa
Tel. 22/546-22-30
Fax. 22/546-24-21
Telefon do dyżurnego asystenta: 22/546 -29-42, -2538
e-mail: zchk@coi.pl
Lokalizacja WAWELSKA – adres: ul. Wawelska 15, 02-034 Warszawa
Tel. 22/57-09-251
Fax. 22/57-09-114
Telefon do dyżurnego asystenta: 22/57-09 – 113, – 183
e-mail: zhk@coi.pl

 

Lekarze:

dr n. med. Tomasz Sadowski (specjalista diagnostyki laboratoryjnej i zdrowia publicznego)

Diagności Laboratoryjni:

mgr Jolanta Graczyk, mgr Laura Kozioł, mgr Dorota Królikowska, mgr Dominika Lasota, mgr Ewelina Misiowiec (specjalista diagnostyki laboratoryjnej), mgr Dorota Pieńkowska, mgr Małgorzata Smolińska, dr n. med. Ewa Stachurska (specjalista diagnostyki laboratoryjnej), mgr inż. Iwona Szkop (specjalista zdrowia publicznego), mgr Anna Trzebińska

Technicy analityki medycznej i laboranci:

st. tech. Ewa Graszkiewicz, st. tech. Elżbieta Grzybowska, st. tech. Jolanta Kobylińska-Godziebiewska, st. tech. Agnieszka Kołodziejek, st. tech. Ryszard Lorenz, lab. Michalina Serwach, st. tech. Maria Suchocka, st. tech. Mariola Wójcik

Biolodzy:

mgr Karolina Molenda-Miłosz

 

Pracownia Chemii Klinicznej oferuje szeroki panel badań laboratoryjnych służących do diagnostyki i monitorowania stanu pacjentów Centrum Onkologii-Instytutu, głównie dla potrzeb zleceniodawców wewnętrznych, a także wykonuje badania na zlecenie instytucji oraz osób prywatnych.

Pracownia prowadzi działalność usługową w oparciu o wymagania prawne obowiązujące w obszarze diagnostyki laboratoryjnej oraz w oparciu o wytyczne i standardy krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych oraz grup roboczych. Pracownia nie prowadzi samodzielnej działalności naukowej, niemniej asystenci zatrudnieni w poszczególnych Laboratoriach biorą aktywny udział w pracach naukowych prowadzonych przez zespoły badawcze Klinik i Zakładów COI.

Naszym celem strategicznym jest zapewnienie uzyskania wiarygodnego wyniku badania laboratoryjnego, służącego najczęściej pilnym potrzebom zleceniodawców, w jak najkrótszym czasie i w możliwie najlepszej cenie. Wiarygodność wyników zapewniamy poprzez nadzorowanie zarówno procedur pobierania materiału do badań, jak i sposobu transportu próbek z punktów pobrań, kontrolowanie jakości procesu wykonywania oznaczeń oraz nadzorowanie przekazywania wyników zleceniodawcom.

Kontrola jakości obejmuje codzienną kontrolę jakości wszystkich wykonywanych badań za pomocą rekomendowanych, firmowych materiałów kontrolnych. Wyniki oznaczeń kontrolnych, prowadzonych dla każdego parametru, muszą być zgodne z zakresem dopuszczalnych odchyleń. Procedury te zapewniają uzyskanie wiarygodnego wyniku badania laboratoryjnego. Ponadto, w celu porównania zgodności naszych wyników z wynikami uzyskiwanymi w innych placówkach w Polsce i w Europie, Pracownia uczestniczy w zewnętrznych programach kontroli jakości prowadzonych przez:
• Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej (COBJwDL Łódź) –
Program Powszechny i Centralny
• System Oceny Wiarygodności Analiz Medycznych SOWA-med –
Program Zewnętrznej Oceny Jakości w Medycynie Laboratoryjnej (PPZOJMED) Labquality i EQAhem
• Randox Laboratories Polska –
Program Zewnętrznej Oceny Jakości w Medycynie Laboratoryjnej (PPZOJMED)

W ramach działalności dydaktycznej Pracownia Chemii Klinicznej prowadzi staże kierunkowe dla diagnostów laboratoryjnych przygotowujących się do egzaminu specjalizacyjnego z zakresu medycznej diagnostyki laboratoryjnej:
• staż – badanie szpiku kostnego,
• staż w zakresie badań układu krzepnięcia i fibrynolizy,
• staż – techniki elektroforetyczne z uwzględnieniem diagnostyki gammapatii.

W skład Pracowni Chemii Klinicznej wchodzą:
Laboratorium Biochemii i Immunochemii, ul. W.K. Roentgena 5, tel. 22/546-21-48
Laboratorium Białek Specyficznych, ul. W.K. Roentgena 5, tel. 22/546-31-49
Laboratorium Hematologii i Analityki, ul. W.K. Roentgena 5, 22/546-21-45
Laboratorium Koagulologii, ul. W.K. Roentgena 5, 22/546-21-47
Laboratorium Analityczne ul. Wawelska 15, tel. 22/57-09 -184