Narodowy Instytut Badawczy im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy realizuje projekt nr POIS.01.03.01-00-0124/17 pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie” dofinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I  Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej.

Realizacja ma na celu kompleksową, głęboką termomodernizację Budynku Klinicznego. Już w czerwcu rozpoczną się prace związane z ociepleniem ścian zewnętrznych budynku. Kolejnym etapem realizacji projektu będzie wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. oraz instalacją na dachu budynku instalacji fotowoltaicznej.

Realizacja inwestycji przyczyni się do:

  • wzrostu czystości powietrza w otoczeniu budynku, poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych
  • poprawy jakości korzystania z infrastruktury użyteczności publicznej,
  • poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez wzrost jakości powietrza,
  • wzrostu bezpieczeństwa energetycznego na terenie m.st. Warszawy i województwa mazowieckiego,
  • zmniejszenia kosztów eksploatacji obiektu,
  • poprawy komfortu użytkowania obiektu, zarówno z punktu widzenia Pacjentów, jak i Pracowników.

Dołożymy wszelkich starań, aby prowadzone prace budowlane nie były dla Państwa uciążliwe.