W Narodowym Instytucie Onkologii rozpoczęliśmy nabór do międzynarodowego badania klinicznego DOSIS z nowoczesną stereotaktyczną radioterapią w leczeniu bolesnych przerzutów do kręgosłupa.

Badanie jest koordynowane przez prof. Matthiasa Guckenbergera ze Szpitala Uniwersyteckiego w Zurychu (Szwajcaria), europejskiego eksperta w dziedzinie radioterapii stereotaktycznej. Do napromieniania będą wykorzystywane nowoczesne przyspieszacze oraz rezonans magnetyczny do planowania stanowiące wyposażenie Zakładu Radioterapii I.

Radioterapia stereotaktyczna kręgosłupa wymaga milimetrowej precyzji i dużych umiejętności w zakresie planowania. Proces leczenia poprowadzi zespół lekarzy, fizyków i techników przeszkolonych do wykorzystywania tych technik, między innymi poprzez uczestnictwo w zagranicznych szkoleniach organizowanych przez Europejskie Towarzystwo Onkologii i Radioterapii (ESTRO).

Koordynatorem badania w naszym Instytucie jest dr Mateusz Spałek z Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków, z którym można skontaktować się mailem mateusz.spalek@pib-nio.pl

Link do szczegółów badania: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02800551