Cel

Badania przedkiniczne i kliniczne nad przeciwnowotworowym działaniem nowej cząsteczki pochodnej TRAIL ukierunkowanej na sygnalizację śmierci komórki – powołanie krakowego ośrodka badań klinicznych wczesnej fazy w Onkologii. Projekt powstałw ramach programu profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych STRATEGMED.

Jednostka realizująca

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Partnerzy/konsorcjanci

Instytut Matki i Dziecka, Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Adamed Sp. z o.o.

Dofinansowanie

18 487 740,00 zł

Istytucje finansujące

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Kontakt

Kierownik projektu:  

prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski

rutkowskip@coi.waw.pl