Komisja doktorska uprzejmie zaprasza na posiedzenie

7 grudnia 2022 r. o godz. 11:00

CEK – aula im. prof. Tadeusza Koszarowskiego

na którym odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich

 

lek. Paweł Rogala pt.:  „Nowe sytuacje kliniczne w leczeniu chorych na zaawansowanego czerniaka skóry i błon śluzowych.”

Promotor: prof. dr hab. Anna M. Czarnecka

Promotor pomocniczy: dr hab. Hanna Koseła-Paterczyk

Recenzenci:
dr hab. Dariusz Nejc
dr hab. Witold Owczarek

lek. Paweł Sobczuk pt.: „.Ocena wyników leczenia oraz poszukiwanie czynników prognostycznych i predykcyjnych u chorych na złośliwy nowotwór z osłonek nerwów obwodowych (MPNST)​.”

Promotor:  prof. dr hab. Anna M. Czarnecka

Promotor pomocniczy: dr Katarzyna Kozak

Recenzenci:
prof. dr hab. Renata Duchnowska
dr hab. Grzegorz Guzik
dr hab. Tomasz Kubiatowski