Komisja doktorska uprzejmie zaprasza na posiedzenie

14 grudnia 2022 r. o godz. 11:00

Centrum Edukacyjno-Konferencyjne – sala nr 1

na którym odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich

 

mgr Magdalena Kulesza-Szewczyk  pt:  „Analiza ekspresji genów zależnych od p53 w rakach jajnika.”

Promotor: dr hab. Barbara Pieńkowska-Grela

Promotor pomocniczy: dr Agnieszka Dansonka-Mieszkowska

Recenzenci:

prof. dr hab. Joanna Chorostowska-Wynimko

prof. dr hab. Bartosz Wasąg

 

mgr Anna Balcerak pt: „.Próba oszacowania molekularnej funkcji transkryptów oraz nowo odkrytego mikropeptydu kodowanego przez gen CRNDE oraz ich wpływu na wybrane aspekty procesu nowotworzenia.”

Promotor: prof. dr hab. Jolanta Kupryjańczyk

Promotor pomocniczy: dr Łukasz Szafron

Recenzenci :

prof. dr hab. Alicja Józkowicz

dr hab. Dawid Walerych