Komisja doktorska uprzejmie zaprasza na posiedzenie

11 stycznia 2023 r. o godz. 10:00

CEK – aula im. prof. Tadeusza Koszarowskiego

na którym odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich

 

lek. Marek Szpakowski pt:  „Ocena skuteczności miejscowego stosowania gentamycyny w profilaktyce powstawania ropni w loży po usuniętej śledzionie w trakcie chirurgicznego leczenia raka żołądka i raka połączenia przełykowo-żołądkowego”.”

Promotor:
dr hab. Krzysztof Jeziorski

Recenzenci:
dr hab. Dariusz Kawecki
dr hab. Robert Olszewski

mgr Maria Poncyljusz pt: „.Ocena ochrony szpiku kostnego podczas teleradioterapii chorych na raka prostaty z ryzykiem zajęcia węzłów chłonnych miednicy .”

Promotor:
dr hab. Wojciech Bulski

Promotor pomocniczy:
dr Mateusz Dąbkowski

Recenzenci:
dr hab. Beata Kozłowska
dr hab. Leszek Gottwald
prof. dr hab. Krzysztof Ślosarek