Nowy podział obowiązków w Ministerstwie Zdrowia.

https://www.prawo.pl/zdrowie/nowy-podzial-obowiazkow-w-ministerstwie-zdrowia,514751.html

https://www.termedia.pl/mz/Nowy-podzial-kompetencji-w-Ministerstwie-Zdrowia,46648.html

https://www.politykazdrowotna.com/85079,nowy-podzial-kompetencji-w-resorcie-zdrowia

 

Konferencja “Studenckie Onko-Forum 2022”.

https://pulsmedycyny.pl/konferencja-studenckie-onko-forum-2022-1147796

https://stayhappening.com/e/studenckie-onko-forum-2022-E2ISUBOQXGR

https://www.oil.szczecin.pl/konferencja/szkolenia-organizowane-przez-inne-podmioty/659/konferencja-studenckie-onko-forum-2022-28-maja-2022

 

Europejskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej – ESSO opublikowało stanowisko w sprawie implementacji Europejskiego Planu Zwalczania Raka.

https://ptok.pl/node/109448

 

Onkologia w kryzysie kadrowym.

https://www.medexpress.pl/onkologia-w-kryzysie-kadrowym/84456

 

Prof. Krzakowski: bez unitów narządowych polska onkologia nie da rady. Ciągle nie będziemy u celu.

https://www.isbzdrowie.pl/2022/04/prof-krzakowski-bez-unitow-narzadowych-polska-onkologia-nie-da-rady-ciagle-nie-bedziemy-u-celu/

 

W niedzielę w Płocku znów zagości Miasteczko Zdrowia.

https://tp.com.pl/artykul/w-niedziele-w-plocku/1299605