Serdecznie gratulujemy profesorowi Tomaszowi Mandatowi ukończenia Surgical Leadership Program na Uniwersytecie Medycznym Harvarda (SLP HMS).

SLP HMS został stworzony dla lekarzy specjalności zabiegowych, którzy chcą podnieść swoje umiejętności zarządzania. Uczestnicy programu rozwijają swoje umiejętności z zakresu: zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania finansami jednostek medycznych, wdrażania systemów podnoszących efektywność pracy, komunikacji oraz mentoringu. Program jest realizowany dzięki zaangażowaniu najbardziej uznanych wykładowców różnych wydziałów Uniwersytetu Harvarda. Ukończenie tego prestiżowego programu oraz dołączenia do grupy alumnów Uniwersytetu Harvarda, jest kolejnym etapem rozwoju zawodowego i naukowego Pana Profesora oraz Jego wieloletniej pracy w zakresie kształcenia kadr medycznych.

Profesor Tomasz Mandat jest uznanym specjalistą w obszarze neurochirurgii i neuroonkologii. Po ukończeniu studiów na Akademii Medycznej w Łodzi oraz zakończeniu specjalizacji z zakresu neurochirurgii, odbył roczne stypendium naukowo-kliniczne w Kanadzie (Uniwersytet Brytyjskiej Kolumbii, Vancouver) oraz roczny staż naukowo-kliniczny we Francji (XII Uniwersytet w Paryżu). Brał udział w licznych szkoleniach, podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe (m.in. w Polsce oraz innych krajach Unii Europejskiej, Ameryce Północnej, Australii, Japonii i Chinach). Jest zaangażowany w szereg projektów badawczych. Profesor związany jest z Kliniką Nowotworów Układu Nerwowego NIO-PIB–  im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie od 2008 roku, gdzie pełni funkcję kierownika Kliniki.