Prof. dr hab. n. med. Lucjan Wyrwicz został powołany do Rady Funduszu Medycznego jako przedstawiciel Ministra Zdrowia.

Wyrażam przekonanie, że współpraca w ramach Rady Funduszu Medycznego oraz wiedza i doświadczenie zawodowe pozwolą na realizację zadań Rady i przyczynią się do wsparcia działań zmierzających do poprawy zdrowia i jakości życia w Rzeczypospolitej Polskiej.  Życzę sukcesów, zadowolenia i satysfakcji z pracy w ramach Rady Funduszu Medycznego – napisał minister zdrowia Adam Niedzielski

Gratulujemy!