Prof. dr hab. n. med. Jan Walewski – Dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego przyjął od prezesa ASCO (American Society of Clinical Oncology) dr Everetta Vokesa zaproszenie do pełnienia funkcji członka Komisji Spraw Międzynarodowych (IAC). IAC odpowiada za doradztwo i kierowanie międzynarodowymi programami i działaniami ASCO w zakresie wspierania wysokiej jakości, sprawiedliwej opieki onkologicznej na całym świecie.

Amerykańskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (ASCO) to profesjonalna organizacja reprezentująca lekarzy wszystkich podspecjalizacji onkologicznych, którzy opiekują się osobami z chorobą nowotworową.

ASCO oferuje materiały edukacyjne dla lekarzy onkologów i innych pracowników służby zdrowia z zakresu onkologii klinicznej – spotkania naukowe, konferencje edukacyjne, warsztaty zawodowe i sympozja dla onkologów i badaczy.