Z radością informujemy, że projekt „Establishing of Cancer Mission Hubs: Networks and Synergies” #ECHoS otrzymał pozytywną rekomendację finansową Komisji Europejskiej.

W najbliższych latach Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy wraz z grupą ponad 50 prestiżowych europejskich podmiotów, będzie pracował nad stworzeniem warunków do powstania Krajowych Centrów Misji Onkologicznych sprzyjających udziałowi zarówno interesariuszy, jak i samych obywateli w dialogu dotyczącym leczenia nowotworów.

Serdecznie gratulujemy wszystkim zaangażowanym stronom, a w szczególności Pani Prof. Iwonie Ługowskiej, Pełnomocnik Dyrektora ds. Współpracy Międzynarodowej i Kierownika Oddziału Badań Wczesnych Faz w Instytucie, która koordynuje projekt po stronie NIO-PIB.