Rada Naukowa Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, na swoim posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2016 roku podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych: dr Dorocie Ścieglińskiej