Rada Naukowa Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie na swoim posiedzeniu w dniu 13 stycznia 2016 r. podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitacyjnego w dziedzinie nauk medycznych: dr Wojciechowi Wysockiemu