W obliczu rosnącej pandemii koronawirusa, środowisko organizacji pacjenckich łączy siły, aby zapewnić pacjentom onkologicznym i hematologicznym zdrowy personel medyczny.

Kwarantanna nie dotyczy chorób nowotworowych. Pacjenci ciągle wymagają dostępu do ścieżki diagnostycznej i terapeutycznej. Wiąże się to również z ich wizytami i pobytami w szpitalu. Obecna sytuacja epidemiczna to również nowe, ogromne wyzwanie m.in. dla szpitali, a zwłaszcza lekarzy, pielęgniarek, diagnostów laboratoryjnych w nich pracujących, którzy są na pierwszej linii frontu. Codziennie walczą o ciągłość leczenia pacjentów, starając się przy tym zapewnić otoczeniu bezpieczeństwo.

Organizacje pacjentów ruszyły z pomocą, aby zminimalizować ryzyko zakażenia w szpitalach onkologicznych i hematologicznych.

Dzięki wsparciu firmy Bristol-Myers-Squibb, udało się zakupić sprzęt ochrony indywidualnej o łącznej wartości ok. 400 tysięcy złotych, który obecnie sukcesywnie rozdysponowywany jest do ponad 90 oddziałów onkologicznych i hematologicznych w całej Polsce. Każdy oddział otrzymał pakiet zawierający: jednorazowe maseczki chirurgiczne, półmaski filtrujące FFP2, kombinezony ochronne i przyłbice. Do akcji przyłączyły się organizacje : Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Mięsaki i Czerniaki Sarcoma, Fundacja Carita im. Wiesławy Adamiec, Fundacja „OnkoCafe – Razem lepiej”, Fundacja Onkologiczna Nadzieja, Polskie Amazonki Ruch Społeczny.

Pacjenci mogli do tej pory liczyć na pomoc organizacji w uzyskaniu wsparcia finansowego i porady podczas terapii. Niezmiennie jest obecnie.

Pacjenci zgłaszają się do nas przez cały rok, doradzamy, do jakich specjalistów mają się zgłosić, integrujemy się poprzez coroczny Onkobieg. Teraz dodatkowo potrzebują bezpieczeństwa podczas leczenia i wizyt u lekarzy  – podkreśla Kamil Dolecki, prezes Stowarzyszenia Sarcoma.

Organizacje, które połączyły siły, na co dzień współpracują ze sobą na rzecz pacjentów onkologicznych, organizując wspólne kampanie itp.

Dzięki połączeniu sił jesteśmy w stanie zorganizować skuteczną pomoc – warunki zakupów hurtowych są korzystniejsze, a wybory medyczne i środki ochrony dystrybuowane szybciej i sprawniej  – mówi Anna Kupiecka, prezes Fundacji OnkoCafe – Razem Lepiej.

Czas zagrożenia zakażenia koronawirusem to bardzo trudny czas dla pacjentów hematologicznych ze względu na ich niską odporność.

Dostawa środków ochronnych jest niezbędnym elementem zabezpieczenia personelu i pacjentów przed zakażeniem – mówi Łukasz Rokicki, prezes Fundacji Carita

Joanna Konarzewska z Fundacji Onkologicznej Nadzieja dodaje, że środki ochrony zapewnią bezpieczeństwo w codziennej i trudnej pracy personelu medycznego.

W tym trudnym czasie tym bardziej trzeba nawzajem sobie pomagać i zmniejszyć ryzyko zachorowania poprzez odpowiednie zachowania sanitarne’ – dodaje Elżbieta Kozik z organizacji Polskie Amazonki Ruch Społeczny

Organizacje przeniosły obecnie porady osobiste do postaci konsultacji online, aby potrzebujący nie pozostali bez pomocy w dobie utrudnionego dostępu do specjalistów i urzędów.

Powodzenie leczenia pacjentów to dziś przede wszystkim odpowiednie zabezpieczenie pacjenta przed rozprzestrzenianiem czynnika zakaźnego oraz zapewnienie bezpieczeństwa personelowi medycznemu, który z ogromnym poświęceniem walczy o zdrowie i życie pacjentów. Personel medyczny jest grupą obecnie szczególnie wymagającą środków ochrony osobistej. Codziennie, idąc do pracy, narażają również życie swoje i swojej rodziny. Spotykają się na co dzień z pacjentami o obniżonej odporności, tak jest w przypadku pacjentów onkologicznych. Tylko dostarczenie odpowiedniej ilości środków ochrony dadzą im i pacjentom możliwość kontynuowania leczenia i odpowiednich warunków pracy. Liderzy organizacji pozarządowych wierzą, że dzięki zakupionemu i dostarczanemu sprzętowi do szpitali łatwiej będzie szpitalom zachować szczególny reżim sanitarny wynikający
z zagrożenia SARS-CoV-2.

Narodowy Instytut Onkologii dziękuje organizacjom pacjenckim za dostawę 6 paczek zawierających  3600 maseczek, 300 FFFP2, 60 przyłbic i 72 kombinezony!