Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, wiodący ośrodek kompleksowych badań nad nowotworami, oraz Roche Polska, lider innowacyjnych rozwiązań w zakresie ochrony zdrowia, podpisały umowę o utworzeniu w Warszawie Centrum Naukowo-Przemysłowego.

Będzie ono obejmowało m.in. pierwszy w Polsce onkologiczny ośrodek badań klinicznych wczesnych faz – jego powstanie, dając pacjentom dostęp do najnowocześniejszych terapii, a lekarzom i naukowcom unikalne możliwości badawcze, otworzy ścieżkę dla innowacji w obszarze medycyny w Polsce. Prognozowana wartość badań klinicznych wykonywanych rocznie przez Centrum szacowana jest na 10 milionów złotych. Centrum Naukowo-Przemysłowe to przykład inwestycji budującej polską innowacyjność – wpisuje się m.in. w filozofię zmiany modelu rozwoju gospodarczego, prezentowaną przez Ministerstwo Rozwoju w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Na czym polega przełomowość inwestycji

Centrum Naukowo-Przemysłowe, które powstanie w wyniku współpracy Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, wiodącego ośrodka kompleksowych badań nad nowotworami, oraz firmy Roche Polska, lidera innowacyjnych rozwiązań w zakresie ochrony zdrowia, to przykład unikalnej współpracy nauki z biznesem.

Cała historia rozwoju medycyny, wpływającego na jakość i długość życia ludzi, to historia odkryć. Stworzenie nowego leku to czasochłonny i drogi proces, który zajmuje średnio 10-15 lat i pochłania nakłady rzędu 1-1,5 mld dolarów. Kluczową rolę w tym procesie odgrywają badanie kliniczne, pochłaniając niemal 80% nakładów i trwając średnio ok. 8 lat. To dzięki tak zaawansowanym procedurom badawczym, nauka i medycyna są w stanie przełamywać kolejne bariery i zapewniać pacjentom z tak poważnymi chorobami jak nowotwory, nowoczesne leki, które pozwalają nie tylko dłużej żyć, ale też coraz normalniej funkcjonować z chorobą. O ile 25 lat temu diagnoza „rak piersi” oznaczała na przykład często natychmiastowe przejście na rentę, o tyle dziś medycyna jest na tyle zaawansowana, że chore kobiety mogą przez wiele lat, poddając się terapii, jednocześnie nadal pracować oraz cieszyć rodziną.

Badania kliniczne same w sobie są niezwykle skomplikowanym, wieloetapowym procesem. Szacuje się, że na 5 tys. substancji sprawdzanych w badaniach przedklinicznych, do kolejnej fazy badań przechodzi zaledwie 5 cząsteczek. Dotychczas badacze, których substancja przeszła już etap tak ostrej selekcji podczas badań podstawowych w laboratorium, często nie mieli możliwości prowadzenia dalszych badań w Polsce. Tym samym, wiele z innowacyjnych projektów nie zostało zrealizowanych. Nowe Centrum Naukowo-Przemysłowe w Warszawie sprawi, że badacze będą mogli realizować tu bardzo zaawansowane prace nad nowym lekiem i przejść do badań I fazy, czyli pierwszego kontaktu substancji z pacjentami. Dzięki ośrodkowi, onkologiczne badania kliniczne wczesnej fazy będą nie tylko łatwiej dostępne, ale też tańsze. Centrum Naukowo-Przemysłowe likwiduje dotychczasową lukę w procesie tworzenia nowoczesnych leków w Polsce. Teraz badacze będą mogli przejść przez wszystkie etapy pracy nad nowym lekiem w kraju i tworzyć innowacje medyczne w Polsce. Centrum Naukowo-Przemysłowe umożliwi także łatwiejszy dostęp do już stosowanych leków i rozwój wiedzy w zakresie ich nowych wskazań i dawkowania. Jednostka jest pierwszą lokalizacją onkologicznych badań klinicznych o tak bogatej infrastrukturze.

Tworzenie ekosystemu innowacji oraz szansa dla pacjentów

Nowo powstały ośrodek będzie niepowtarzalną szansą dla pacjentów. Biorący udział w procedurze to osoby chore na nowotwory, które wykorzystały już wszystkie możliwości terapeutyczne. Uczestnictwo w badaniu i dostęp do najnowocześniejszych terapii, niefinansowanych jeszcze ze środków publicznych, które są szansą na skuteczne leczenie i przełom w leczeniu danej choroby, będą dla wielu osób jedyną szansą na otrzymanie leczenia. Co więcej, w przypadku tworzenia ośrodka tak wrażliwego obszaru badań klinicznych, niezwykle istotne jest zaplecze medyczne Centrum Onkologii-Instytut, którego elementem będzie Centrum Naukowo-Przemysłowe – taki model daje możliwość wsparcia chorych na każdym etapie procedury.

Dzięki udziałowi polskich ekspertów w badaniach, Centrum Naukowo-Przemysłowe pozwoli również na rozwój unikalnego know how badaczy i stworzenie w Polsce ekosystemu innowacji, rozumianego jako innowacyjny sposób myślenia i planowania badań tak, by możliwa była ochrona patentowa cząsteczek. Ośrodek będzie wsparciem w edukowaniu wysoko wykwalifikowanych lekarzy, którym udział w badaniach pozwala tworzyć ekspertyzę na skalę światową, polskie publikacje naukowe w renomowanych czasopismach.

Utworzenie Centrum Naukowo-Przemysłowego z Oddziałem Badań Klinicznych Wczesnych Faz na terenie COI w Warszawie jest pionierskim przedsięwzięciem w naszym kraju, zwiększającym znaczenie naukowe Polski na arenie międzynarodowej. Centrum Naukowo-Przemysłowe będzie również służyć badaniom nad nowymi terapiami dla licznych polskich pacjentów. – dodał prof. Piotr Rutkowski, Pełnomocnik Dyrektora ds. Badań Klinicznych oraz Przewodniczący Rady Naukowej Centrum Onkologii – Instytutu.

Badania kliniczne a budowa innowacyjności polskiej gospodarki

Badania kliniczne to obszar, w którym inwestycje mogą w szczególny sposób przełożyć się na budowę polskiej innowacyjności, zarówno na polu technologii i wytwarzania, jak i budowy kapitału społecznego opartego na wiedzy. Powstające Centrum Naukowo-Przemysłowe to unikalny wkład w polską innowacyjność i realizację modelu gospodarki zaprezentowanego w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Prognozowana wartość badań klinicznych wykonywanych rocznie przez Centrum, szacowana jest na 10 milionów złotych. Ośrodek, otwarty na współpracę z różnymi podmiotami komercyjnymi i producentami leków, dostarczy unikalnej wiedzy i pozwoli na rozwój innowacyjnych, opartych na know how i pracy umysłowej dziedzin polskiego przemysłu, takich jak biotechnologia, informatyka, teleinformatyka itp.

Współtworzenie tak wyjątkowego ośrodka jak warszawskie Centrum to kolejny ważny punkt w naszej wieloletniej strategii zaangażowania w rozwój medycyny w Polsce. Obok podstawowej działalności, jaką jest dostarczanie wysokospecjalistycznych leków, firma Roche od wielu lat realizuje wielomilionowe inwestycje w Badania i Rozwój. Tylko w 2015 roku nasze inwestycje na polskim rynku przekroczyły 500 mln złotych. Onkologiczny ośrodek badań wczesnej fazy to unikalny wkład w rozwój wiedzy i technologii medycznej, które nie tylko tworzą nowe szanse dla chorych, ale też mogą być wykorzystywane w wielu innowacyjnych dziedzinach przemysłu oraz umożliwią polskim badaczom realizację projektów na niespotykana dotąd skalę. Innowacje to nasze DNA, a z Polską jesteśmy związaniu od ponad stu lat – dlatego jesteśmy dumni, że możemy współtworzyć to przedsięwzięcie. Warto pamiętać, że jeden z naszych kluczowych leków, który odmienił życie wielu kobiet chorych na raka piersi na całym świecie, został stworzony właśnie przez Polaka, dr Marka Śliwkowskiego – wierzę, że przed polskimi naukowcami jeszcze wiele takich odkryć.” – mówi Wiktor Janicki, dyrektor generalny Roche Polska.

Umowa dt. powstania Centrum Naukowo-Przemysłowego to nie tylko deklaracja Roche Polska odnośnie długofalowej współpracy z Centrum Onkologii-Instytut i zobowiązanie do przekazania środków finansowych umożliwiających zbudowanie i wyposażenia ośrodka oraz zlecania Centrum badań klinicznych, ale też do udostępnienia badaczom puli godzin centrum bioinformatycznego Roche w celu opracowania wyników prowadzonych badań.

***

W Centrum Naukowo-Przemysłowym prowadzone będą badania kliniczne fazy I-II, badania kliniczne oceniające skuteczność i bezpieczeństwo zastosowania leków biopodobnych oraz biorównoważnych, czy wymagające ścisłego monitorowania badania farmakokinetyki i farmakodynamiki. Do aktywności Centrum należeć będzie także organizowanie i prowadzenie konsultacji w celu dostosowania badań naukowych w dziedzinie onkologii do potrzeb praktyki klinicznej oraz wdrażania ich wyników.

Obecnie na terenie Centrum Onkologii – Instytutu trwają prace remontowo-adaptacyjne, finansowane częściowo także przy pomocy środków pozyskanych z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Zakończenie prac i początek działalności Centrum Naukowo-Przemysłowego planowane jest na połowę 2017 r.